Värmlands Museum

Partner

Värmlands Museum

Adresse

Sandgrundsudden, Karlstad

E-post

museet@varmlandsmuseum.se

Facebook

Vår Facebook

Nettside

Vår nettside

Telefon

+46 54 701 19 00

Ett besökscentrum och en mötesplats i Lekvattnet med det skogsfinska kulturarvet i fokus. Genom oss möter du ett stycke unik nordisk historia, och människoöden av ett alldeles särskilt slag.

​​I vår utställnings- och museiverksamhet belyser vi arvet efter de svedjebrukande finnarna – men också övriga grupper som levt i och präglat det gränslösa nordiska skogslandskapet. I Torsby kommun finns ett 30-tal rökstugor bevarade, varav 10 intakta och kvar på ursprunglig plats.

Bilde - Torsby finnskogscentrum