Trysil kommune inn i FNK igjen

Trysil kommune vedtok i kommunestyremøte 27.april å gå inn i Finnskogen Natur & kulturpark. Dermed er nå seks av sju kommuner på norsk side med tilknytning til Finnskogen og Finnskogleden med i arbeidet i Finnskogen Natur & kulturpark gjør for å ivareta viktige natur- og kulturverdier og å utvikle Finnskogen for både befolkningen, besøkende og bedrifter.

-Vi setter stor pris på den positive dialogen vi har hatt med Trysil kommune siden i fjor høst, og vi er glade for at Trysil ønsker mer fokus på både den skogfinske kulturarven og ser muligheter i utvikling av den delen av kommunen som er tilknyttet Finnskogen, sier daglig leder Irén Carlstrøm i Finnskogen Natur & kulturpark.

Varaordfører Stine Akre (SV) mener det er viktig at Trysil kommune tar del i den gode utviklingen på Finnskogen.

– Mange tryslinger har sterke skogfinske røtter. Det er viktig for vår identitet, kulturarv, historie og framtida at vi knytter Trysil Finnskog og kommunen inn i et tettere samarbeid med Finnskogen Natur & Kulturpark, sier Stine Akre.

Akre trekker også fram at Trysil er en viktig innfallsport til den 24 mil lange Finnskogleden, som går fra Trysil i nord til Eidskog i sør, og mener at et parksamarbeid vil styrke arbeidet med utvikling av villmarksleden.

Sekretariatet i Norske Parker, som er paraplyorganisasjonen for de ni regionalparkene i Norge er lokalisert i Trysil, og varaordføreren er opptatt av å knytte kommunen tettere opp mot miljøet.

– Vi vil se på muligheter til økt samarbeid mellom et sterkt kompetansemiljø i Norske Parker og de andre regionalparkene i Norge opp mot Fulufjellet nasjonalpark som ligger i vår kommune, fortsetter Akre.

Finnskogen Natur & kulturpark setter nå i gang med et målrettet arbeid for at Finnskogen skal bli en del av UNESCOs verdensarv. Det er startet et samarbeid med ANNO Museum og Norske Parker, og arbeidet forankres nå i kommunene tilknyttet Finnskogen.

-Vi har fått utarbeidet en rapport for å analysere Finnskogens kvaliteter som en verdensarv, og på svensk side har arbeidet allerede startet opp. Finnskogen Natur & kulturpark er en grenseoverskridende organisasjon, og nå er det viktig at vi også kommer skikkelig i gang med arbeidet på norsk side, sier Irén Carlstrøm.

Varaordfører Stine Akre understreker at det også et ett av flere viktige punkter for at Trysil nå ønsker å ta del i det gode arbeidet i Finnskogen Natur & kulturpark.

-Vi synes arbeidet med verdensarv-prosjektet og ANNOs tydelige engasjement er verdt å støtte opp om. Vi håper et medlemskap vil kunne sikre både videreutvikling og bevaring av viktig skogfinsk historie og kultur, samtidig som et medlemskap vil kunne stimulere til næringsutvikling på Trysil Finnskog, avslutter Stine Akre.

Trysil kommune inn i FNK igjen

Trysil kommune vedtok i kommunestyremøte 27.april å gå inn i Finnskogen Natur & kulturpark. Dermed er nå seks av sju kommuner på norsk side med tilknytning til Finnskogen og Finnskogleden med i arbeidet i Finnskogen Natur & kulturpark gjør for å ivareta viktige natur- og kulturverdier og å utvikle Finnskogen for både befolkningen, besøkende og bedrifter. -Vi setter stor pris på den positive dialogen vi har hatt med Trysil kommune siden i fjor høst, og vi er glade for at Trysil ønsker mer fokus på både den skogfinske kulturarven og ser muligheter i utvikling av den delen av kommunen som er tilknyttet Finnskogen, sier daglig leder Irén Carlstrøm i Finnskogen Natur & kulturpark. Varaordfører Stine Akre (SV) mener det er viktig at Trysil kommune tar del i den gode utviklingen på Finnskogen. – Mange tryslinger har sterke skogfinske røtter. Det er viktig for vår identitet, kulturarv, historie og framtida at vi knytter Trysil Finnskog og kommunen inn i et tettere samarbeid med Finnskogen Natur & Kulturpark, sier Stine Akre. Akre trekker også fram at Trysil er en viktig innfallsport til den 24 mil lange Finnskogleden, som går fra Trysil i nord til Eidskog i sør, og mener at et parksamarbeid vil styrke arbeidet med utvikling av villmarksleden. Sekretariatet i Norske Parker, som er paraplyorganisasjonen for de ni regionalparkene i Norge er lokalisert i Trysil, og varaordføreren er opptatt av å knytte kommunen tettere opp mot miljøet. – Vi vil se på muligheter til økt samarbeid mellom et sterkt kompetansemiljø i Norske Parker og de andre regionalparkene i Norge opp mot Fulufjellet nasjonalpark som ligger i vår kommune, fortsetter Akre. Finnskogen Natur & kulturpark setter nå i gang med et målrettet arbeid for at Finnskogen skal bli en del av UNESCOs verdensarv. Det er startet et samarbeid med ANNO Museum og Norske Parker, og arbeidet forankres nå i kommunene tilknyttet Finnskogen. -Vi har fått utarbeidet en rapport for å analysere Finnskogens kvaliteter som en verdensarv, og på svensk side har arbeidet allerede startet opp. Finnskogen Natur & kulturpark er en grenseoverskridende organisasjon, og nå er det viktig at vi også kommer skikkelig i gang med arbeidet på norsk side, sier Irén Carlstrøm. Varaordfører Stine Akre understreker at det også et ett av flere viktige punkter for at Trysil nå ønsker å ta del i det gode arbeidet i Finnskogen Natur & kulturpark. -Vi synes arbeidet med verdensarv-prosjektet og ANNOs tydelige engasjement er verdt å støtte opp om. Vi håper et medlemskap vil kunne sikre både videreutvikling og bevaring av viktig skogfinsk historie og kultur, samtidig som et medlemskap vil kunne stimulere til næringsutvikling på Trysil Finnskog, avslutter Stine Akre.