skoleskogdag

Skogselskapet Hedmark

Skogselskapet i Hedmark ble stiftet i 1901 og er et av 17 fylkeslag. Formålet er å fremme forståelse for skogens mangesidige betydning, og arbeide for

Les hele »

Skogselskapet Hedmark

Kjernevirksomheten i Skogselskapet i Hedmark er å spre informasjon om skognatur og skogbruk med barn og unge som viktigste målgruppe. De tilbyr skoleskogdager for elever og kurs for lærere i fylket. I kontakten med skoleverket benytter de læremiddelet Lære med skogen, som er tilrettelagt for skolen læreplanverk kunnskapsløftet. Alle kan bli medlem i Skogselskapet i Hedmark, og som medlem støtter du arbeidet med å spre informasjon om skogens betydning for samfunnet vårt. Skogselskapet i Hedmark tilbyr skolene i fylket lærerkurs og skoleskogdager for elever med undervisningsopplegg og aktiviteter fra læremiddelet “Lære med skogen”, som er tilpasset Kunnskapsløftet. Arrangementene fokuserer på bruk av skogen som arena for tverrfaglig undervisning og informasjon om skogen og skogbrukets betydning for samfunnet. Vi tilbyr også kommuner, skogeierlag og andre informasjonstjenester knyttet til skog og skogbruk. Eksempler på hva vi kan bistå med er:
  • Deltakelse med informasjon, aktiviteter og utstyr på skogdager
  • Planlegging av naturstier
  • Fungere som bindeledd mellom skogbransjen og skoleverket
  • Skaffe tilgjengelig informasjonsmateriell
Skogselskapet støtter opp under Silppufestivalen som sponsor for aktivitetene fredag 8.september der vi inviterer skoler i Kongsvinger til Øiermoen med aktiviteter knyttet til skogen, naturen og kulturen på Finnskogen.