frokost

Øieren grendeforening

Øieren grendeforening inviterer hvert år til frokost på Finnheim under Øiermodagene. I år er Øiermodagene en del av Silppufestivalen, og de inviterer derfor til festivalfrokost mellom kl 9-11 lørdag 9.september. Øieren grendeforening arrangerer trivselsskapende tiltak, aktiviserer, utvikler og stimulerer kulturlivet i grenda. Grendeforeningen eier lokalet Finnheim og leier badeplassen Langnabben, som de vedlikeholder. Øieren grendeforening har en Facebook-gruppe som de ønsker  skal brukes positivt til informasjon og bilder i forbindelse med foreningens virksomhet.