forfatter

Dag Kjensjord

Dag Torfinn Kjensjord (f. 1947) vokste opp på Roverud i Kongsvinger. Han er utdannet bedriftsøkonom fra BI i Oslo, Siviløkonom fra universitet i Uppsala og

Les hele »

Dag Kjensjord

Han har innehatt lederstillinger i Dyno Industrier, Fabritius, Bankenes Betalingssentral, har vært og er engasjert i flere frivillige organisasjoner og er medforfatter til to lærebøker innen organisering av frivillighet. Han er nå styreleder i Sørum Næringsforening og Hofoss Historieforening. Han har siden barnsben vært opptatt av Finnskogen, den skogfinske kulturen og historien. Familien har også hytte på Finnskogen. Boka «Olaf Hofoss. En finnskogdikters liv og forfatterskap» ble lansert på «Hofossdagen» 24. juni. Dag Kjensjord er redaktør for boka. Hofoss Historieforening og Kjensjord har fått boka utgitt på Svein Sandnes bokforlag. Kjensjord har gjennom mange år samlet stoff om forfatteren, dikteren, journalisten og levemannen Olaf Hofoss, noe som har vært litt av et detektivarbeid, ikke minst fordi Hofoss emigrerte til Canada midt på 1920-tallet. Ved hjelp av etterkommere av Olaf har Kjensjord klart å tegne et bilde av forfatteren, en person som var en ganske sammensatt karakter. E-postutveksling og brev fra slektningene er en del av boka, i likhet med litterær omtale av Juel Stubberud og Eva-Marie Syversen, både av forfatteren og forfatterskapet. Avisartikler fra Hofoss sin tid som journalist i Canadiske aviser og tidsskrifter er også tatt med. Fire av bøkene som forfatteren Olaf Hofoss ga ut på 1920-tallet er gjengitt i boka. Innholdet i bøkene til Hofoss tar utgangspunkt i sagn og fortellinger han har hørt. Finnskogen er et område der det gjennom tidene har vært konflikter mellom folkegrupper og samfunnslag: Bønder, husmenn, skogfinner, kvener og tatere. Konfliktene har gitt opphav til mange myter og sagn som det ble spunnet videre på og formidlet muntlig til de senere generasjoner. At denne boka kommer på markedet på samme tid som rapporten om fornorskingsprosessen av minoritetsgrupper blir lagt fram, gjør boka enda mer aktuell. Boka er tilgjengelig på Silppufestvalen på Øyermoen 8.-9. september, hos alle bokhandlere og på nettet.