Finnskogen Natur & kulturpark

Finnskogen Natur & kulturpark

Finnskogen Natur & kulturpark er Finnskogens grenseoverskridende organisasjon som ble etablert i 2014, og eies av kommunene Torsby, Kongsvinger, Grue, Åsnes, Våler, Elverum og Trysil.

Les hele »

Finnskogen Natur & kulturpark

Formålet med Finnskogen Natur & kulturpark er å øke Finnskogens attraktivitet for besøk, bosetting og næringsutvikling. Vi samarbeider på tvers av grensen for å ivareta de unike natur- og kulturverdieen på den grenseløse Finnskogen, og jobber langsiktig for å utvikle levende lokalsamfunn med fokus på en skogfinske kulturarven og et bærekraftig næringsliv. Organisasjonen jobber bredt med aktiviteteter, prosjekter og arrangement i samarbeid med de over 60 partnerne på svensk og norsk side. Lokalmatprosjektet Finnskogmat – for bolyst og grønn turisme er en av satsingene, og som bidrar til å øke produksjonen av lokalmat på Finnskogen, skape nye muligheter for bruk av lokale råvarer hos serveringssteder på og utenfor Finnskogen, utvikle nye produkter og lokalmatopplevelser m.m. Silppufestivalen er ett av resultatene av dette prosjektet, og arrangeres for første gang som en pilot i 2023. Les mer om Finnskogen Natur & kulturpark på nettsidene og på Facebook.