Riksantikvaren og fylkeskommunen med midler til FNK

Norske Parker gratulerer Finnskogen Natur & Kulturpark med tildelingen på 600 000 fra Riksantikvaren og Innlandet fylkeskommune. Pengene skal gå til et forprosjekt som skal vurdere arbeidet som er gjort så langt i samarbeid med kommuner og partnerne og resultatet fra forprosjektet skal danne grunnlag for regionalparkens strategier og langsiktige arbeid for Finnskogen den neste tiårsperioden.
-Dette er en viktig bekreftelse på arbeidet vi har gjort så langt. Det blir spennende å se hva vi har lykkes med og hva vi kan bli bedre for en god og bærekraftig utvikling på Finnskogen, Herdis Bragelien, daglig leder Finnskogen Natur & Kulturpark
-Dette er en viktig bekreftelse på arbeidet vi har gjort så langt. Det blir spennende å se hva vi har lykkes med og hva vi kan bli bedre for en god og bærekraftig utvikling på Finnskogen, sier daglig leder Herdis Bragelien. Finnskogen Natur & kulturpark, som er parkpartner i Norske Parker, ble etablert i 2014 som et resultat av Interreg-prosjektet «En levende Finnskog – vårt felles ansvar». Siden da har parken satt Finnskogen på kartet gjennom et bredt og grenseoverskridende samarbeid og involvering, samt aktiviteter og prosjekter som styrker identitet, kulturhistorie og skaper synlighet for Finnskogens muligheter.

Regionalparker viktige partnere for kulturmiljøverdier

I tilsagnsbrevet vises det nettopp til Finnskogen Natur & kulturpark sitt grenseoverskridende arbeid de siste sju årene. Riksantikvaren legger også vekt på det langsiktige partnerskapet mellom Finnskogen Natur & kulturpark har med offentlige myndigheter, næringsliv og befolkningen på Finnskogen. -Vi har hatt en veldig god dialog med Riksantikvaren, og timingen for forprosjektet er veldig god når vi nå starter arbeidet mot en ny parkplan fra 2024 som skal stake ut kursen videre, forteller Bragelien. Når strategiene for det videre arbeidet på Finnskogen nå skal meisles ut, blir det viktig å kartlegge både suksessfaktorer og eventuelle hindringer i arbeidet for utviklingen på Finnskogen. -Samtidig som vi skal evaluere arbeidet så langt, løfter vi fram de pågående satsingene vi har innen blant annet næring, lokalmat og skoleprosjektet, i tillegg til oppfølging av kommunenes kulturminneplaner, forteller Rune Grenberg, som er nestleder i styret i Finnskogen Natur & kulturpark.

Erfaringene fra Finnskogen kan overføres til andre regioner

Riksantikvaren viser også til at kunnskap, resultater og erfaringer fra arbeidet i Finnskogen Natur & kulturpark i den første perioden også kan overføres til andre regioner.
Daglig leder i Finnskogen Natur & Kulturpark, Herdis Bragelien
Daglig leder i Finnskogen Natur & Kulturpark, Herdis Bragelien
-Riksantikvaren ønsker at prosjektene skal framstå som eksempler på hvordan god forvaltning av kulturminner, kulturmiljøer og landskap kan bidra til positive samfunnseffekter og at dette blir synliggjort for politikere, forvaltning, næringsaktører og befolkning, uttaler Riksantikvaren, og fortsetter: -Riksantikvaren ønsker å følge forprosjektet, både med sikte på å bistå i prosessene der hvor det er grunnlag for det, men også med sikte på å hente ut læring og erfaringer. Prosjektet kan også være med på å initiere tilretteleggende sektorsamarbeid på nasjonalt nivå. -Vi ser fram til å fortsette det gode samarbeidet med Riksantikvaren framover, og at vi i fellesskap sikrer det viktige og langsiktige arbeidet Finnskogen Natur & kulturpark gjør for Finnskogen, avslutter Herdis Bragelien. For mer informasjon kontakt: Daglig leder Herdis Bragelien Telefon: 901 61 461 Nestleder i styret Rune Grenberg Telefon: 416 02 302