Søre Trysil Grendeutvalg

Partner

Søre Trysil Grendeutvalg

Adresse

Elvdalsvegen 1861, 2427 Plassen

E-post

kskogbjorn@gmail.com

Facebook

Nettside

Vår nettside

Telefon

+47 45 48 95 14

Søre Trysil Grendeutvalg er en paraplyorganisasjon for lag, foreninger og prosjekt i Søre Trysil og fungerer som pådriver og støttespiller innen ulike aktivitetsområder der det er behov for dette, så som næringsutvikling, tilflytting, miljø, trivsel og samhold. Grendeutvalget bidrar aktivt for å få til finansielle løsninger og fungerer som mellomledd mellom det enkelte prosjekt og offentlige myndigheter.

Grendeutvalget ble stiftet på begynnelsen av 1990-tallet. Noen høydepunkter så langt: Bidro aktivt til at vi fikk startet den nye dagligvareforretningen Søre Trysil Handel da Coop valgte å legge ned sin filial i Plassen. Sammen med andre dyktige sørtryslinger klarte vi å få på plass Trysil Montessoriskole da den kommunale skolen ble lagt ned i 2011.

Vi har bl. annet (i samarbeid med div. andre foreninger) arrangert revy, utflytterstevne, rocke-festival (Lutuvalen) og næringsseminar (Søre-vikua). Vi har hatt egen aktivitetsdag på bygdetunet i Innbygda og stått som praktisk arrangør av div. teateroppsetninger.

Bilde - Søre Trysil grendeutvalg