Silppufestivalen for barn og unge

Barn og unge er framtida vår! Det er viktig for dem og oss alle at de får kunnskap om mat og matkultur og om matens reise fra jord til bord. På Finnskogen har vi gode forutsetninger for matproduksjon, vi har tilgang på kjøtt og vilt, og ikke minst er fisk en viktig kilde til lokalmat. På Silppufestivalen har vi tilrettelagte aktiviteter for skolene på fredag, og for alle barn og unge på lørdag.
Mat og skogkultur for skolene i Kongsvinger

Fredag 8.september inviterer vi skolene i Kongsvinger til en skoleskogdag hvor viktigheten av skogen blir satt i fokus. Dette skal være en dag hvor elevene får en variert, praktisk og utforskende dag på Finnskogen. Elevene vil også få lære om den skogfinske kulturen, og til lunsj blir det servert silppu, som er en skogfinsk tradisjonsrett.

Fiskekonkurranse for hele familien
Under Silppufestivalen bidrar Brandval Jeger og fiskeforening med fiskekonkurranse for barn og ung. Foreningen har årlige jakt- og fiskeskoler for barn, hvor de prioriterer viktigheten av å være ute i naturen. Det er viktig at barn og unge får et naturlig forhold til fisk og vilt, og ikke minst kunne fange dette og gjrøe det om til herlige kortreiste måltier.
Brandval Jeger og fiskeforening bidrar med premier til alle barn og unge som deltar på fiskekonkurransen under Silppufestivalen.
Legokonkurranse

 

Hest og kjerre i festivalområdet

Ole Viktor Larsen er godt kjent i hele distriktet med sin godlynte og tålmodige hest, som kjører barn (og voksne) rundt omkring på festivalområdet.

Silppufestivalen for barn og unge

Mat og skogkultur for skolene i Kongsvinger
Fredag 8.september inviterer vi skolene i Kongsvinger til en skoleskogdag hvor viktigheten av skogen blir satt i fokus. Dette skal være en dag hvor elevene får en variert, praktisk og utforskende dag på Finnskogen. Elevene vil også få lære om den skogfinske kulturen, og til lunsj blir det servert silppu, som er en skogfinsk tradisjonsrett.
Fiskekonkurranse for hele familien
Under Silppufestivalen bidrar Brandval Jeger og fiskeforening med fiskekonkurranse for barn og ung. Foreningen har årlige jakt- og fiskeskoler for barn, hvor de prioriterer viktigheten av å være ute i naturen. Det er viktig at barn og unge får et naturlig forhold til fisk og vilt, og ikke minst kunne fange dette og gjrøe det om til herlige kortreiste måltier.
Brandval Jeger og fiskeforening bidrar med premier til alle barn og unge som deltar på fiskekonkurransen under Silppufestivalen.
Legokonkurranse
 
Hest og kjerre i festivalområdet
Ole Viktor Larsen er godt kjent i hele distriktet med sin godlynte og tålmodige hest, som kjører barn (og voksne) rundt omkring på festivalområdet.