Miljøfokus på Silppufestivalen

Silppufestivalen skal være en miljøvennlig festival med fokus på kortreist mat, lite fotavtrykk i landskapet, gjenbruk av materiell og utstyr og resirkulering av avfall. Vi har også som mål å få til mer kollektivtransport til og fra festivalen.

På Finnskogen er vi bevisste på å ta vare på den unike naturen og det rike dyrelivet rundt oss. Når vi nå skal utvikle Silppufestivalen på Øiermoen i Brandval Finnskog, jobber vi også målrettet med å utvikle rutiner for å ta vare på naturen og miljøet. Vi som arrangerer festivalen har fokus på miljøvennlig adferd, og vi inviterer våre besøkende til å bidra til å etterlate området og Finnskogen like fint eller helst enda finere enn før de kom.

Kortreist mat

Festivalen handler om lokalprodusert og ureist og kortreist mat, med fokus på bærekraft og kvalitet.

Produsentene på Finnskogen produserer kjøtt, grønnsaker og produkter av frukt, bær, urter og andre råvarer fra området. Noen av produsentene kvalifiserer til å benytte merket “Finnskogprodukt”, som innebærer at råvarer, produksjon og kvalitet tilfredsstiller kriterier som Finnskogen Natur & kulturpark har utviklet.

Gjenbruk

Vi legger stor vekt på gjenbruk, og har fokus på å utvikle gode rutiner for å redusere mengden avfall ved å ta vare på og lagre materialer og utstyr til neste års festival. Alt utstyr som kan gjenbrukes blir ivaretatt og tas godt vare på for å forlenge levetiden. Vi unngår å kjøpe inn unødvendige ting og fokuserer kun på det som er nødvendig.

Bevissthet rundt innkjøp

Vi handler kun inn det vi virkelig trenger, og dette gjelder også for mat, drikke og annet utstyr. Vi har et godt samarbeid med våre leverandører og har dialog om emballasje, merking og miljøvennlige valg. For å minimere matsvinn utvikler vi gode ordninger for håndtering av mat og drikke, slik at minst mulig går i avfallet.

Avfall

Vi tar ansvar for å minimere avfallsmengden på festivalen. Ved hjelp av tydelig merking og informasjon oppfordrer vi festivaldeltakerne til å sortere avfall på våre avfallstasjoner.

Det blir plassert ut miljøstasjoner for avfallssortering på hele festivalområdet.

Transport – samkjøring og kollektivt

Silppufestivalen har som mål at flere av våre besøkende skal kunne reise kollektivt til og fra festivalen. Etter piloten i 2023 vil vi starte et målrettet arbeid om å samarbeide med transportselskaper som kan tilby busstransport. Som arrangør vil også etterstrebe oss å benytte elektriske biler for våre behov, og vi har også fokus på samarbeid med lokale leverandører.

Miljøfokus på Silppufestivalen

På Finnskogen er vi bevisste på å ta vare på den unike naturen og det rike dyrelivet rundt oss. Når vi nå skal utvikle Silppufestivalen på Øiermoen i Brandval Finnskog, jobber vi også målrettet med å utvikle rutiner for å ta vare på naturen og miljøet. Vi som arrangerer festivalen har fokus på miljøvennlig adferd, og vi inviterer våre besøkende til å bidra til å etterlate området og Finnskogen like fint eller helst enda finere enn før de kom.
Kortreist mat
Festivalen handler om lokalprodusert og ureist og kortreist mat, med fokus på bærekraft og kvalitet. Produsentene på Finnskogen produserer kjøtt, grønnsaker og produkter av frukt, bær, urter og andre råvarer fra området. Noen av produsentene kvalifiserer til å benytte merket “Finnskogprodukt”, som innebærer at råvarer, produksjon og kvalitet tilfredsstiller kriterier som Finnskogen Natur & kulturpark har utviklet.
Gjenbruk

Vi legger stor vekt på gjenbruk, og har fokus på å utvikle gode rutiner for å redusere mengden avfall ved å ta vare på og lagre materialer og utstyr til neste års festival. Alt utstyr som kan gjenbrukes blir ivaretatt og tas godt vare på for å forlenge levetiden. Vi unngår å kjøpe inn unødvendige ting og fokuserer kun på det som er nødvendig.

Bevissthet rundt innkjøp
Vi handler kun inn det vi virkelig trenger, og dette gjelder også for mat, drikke og annet utstyr. Vi har et godt samarbeid med våre leverandører og har dialog om emballasje, merking og miljøvennlige valg. For å minimere matsvinn utvikler vi gode ordninger for håndtering av mat og drikke, slik at minst mulig går i avfallet.
Avfall

Vi tar ansvar for å minimere avfallsmengden på festivalen. Ved hjelp av tydelig merking og informasjon oppfordrer vi festivaldeltakerne til å sortere avfall på våre avfallstasjoner.

Det blir plassert ut miljøstasjoner for avfallssortering på hele festivalområdet.

Transport – samkjøring og kollektivt
Silppufestivalen har som mål at flere av våre besøkende skal kunne reise kollektivt til og fra festivalen. Etter piloten i 2023 vil vi starte et målrettet arbeid om å samarbeide med transportselskaper som kan tilby busstransport. Som arrangør vil også etterstrebe oss å benytte elektriske biler for våre behov, og vi har også fokus på samarbeid med lokale leverandører.