Verdiskapningsprosjektet

Verdiskapningsprosjektet skal gjøre opp status for parksamarbeidet så langt. Evalueringen skal danne grunnlag for veien videre og en ny parkplan for perioden 2024-2034.

Det grenseoverskridende kommunesamarbeidet Finnskogen natur og kulturpark ble etablert i 2014 som en oppfølging av konklusjonene fra interregprosjektet En levende Finnskog – vårt felles ansvar.

Målet med forprosjektet er å gjøre opp status for parksamarbeidet så langt og legge grunnlaget for en bærekraftig utvikling og et videre langsiktig samarbeid mellom deltakerkommuner og regionale myndigheter, næringsliv og befolkning.

På bakgrunn av en kartlegging og vurdering av måloppnåelsen sett opp mot gjeldende parkplan og en evaluering av organisasjon, samarbeid og partnerskap mv, skal forprosjektet oppsummere barrierer og suksessfaktorer og legge fram en plan for prosessen fram mot vedtak av ny parkplan gjeldende fra 2024.

Forprosjektet skal i tillegg hente ut erfaringer mv fra fire pågående satsinger knyttet til næring, tradisjonsmat, skoleprosjekt og oppfølging av kommunenes kulturminneplaner.

Kontaktperson

Tidsrom

Pågående (2019–)

Se også

Verdiskapningsprosjektet