Ung-programmet – Finnskogen som læringsarena

Prosjektet skal på ulike læringsarenaer gi kunnskap om Finnskogens særegne historie, natur og kultur, herunder den skogfinske kulturarven.

Prosjektet skal sette fokus på medansvar og aktiv, bærekraftig verdiskaping ved bruk av områdets naturgitte ressurs og fortrinn, f.eks grønne næringer.

Ung-programmet i Finnskogen Natur & kulturpark er en helhetlig satsing ved å bruke Finnskogen som læringsarena for barn og unge. Formålet er å legge til rette for et aktivt friluftsliv og medvirkning for å ta vare på og utvikle viktige natur- og kulturområder. Dette arbeidet gjøres i samarbeid med kommuner, organisasjoner, bedrifter og andre miljøer som har Finnskogen som arbeidsfelt.

Ung i park

Ung i park er Norske Parker sin ungdomssatsing. Med dette overordnede prosjektet ønsker vi at ungdom i parkene skal bli bedre kjent med sitt lokalmiljø. Hovedfokuset er at de skal lære mer om naturen og kulturen i nærområdet sitt. De som deltar vil også få muligheten til å teste ulike aktiviteter og møte andre ungdommer med de samme interessene. Ung i park er en del av EUROPARC sitt «Junior Ranger Programme». Les mer om Ung i park her. 

Sommerjobb for ungdom

En viktig del av Finnskogen Natur & kulturparks sitt program for barn og ungdom, Finnskogen som læringsarena for identitet, kunnskap og mestring, er å kunne tilby ungdom sommerjobb. Praktisk arbeid kombinert med kunnskapspåfyll og veiledning vil bidra til kjennskap og forståelse for området og samtidig motivere de unge til å se muligheter for framtidige yrker innen blant annet jord, skog og turisme.  Mer informasjon kommer.

Camp Røgden – Natur- og kulturcamp

Finnskogen Natur & kulturpark arrangerte i august 2021 den første Camp Røgden i samarbeid med Norske Parker og Finnskogen friluftsråd. Formålet med campen er å gi ungdommene kunnskap om natur- og kulturverdier på Finnskogen gjennom aktiviteter og praktisk arbeid, kjenne på mestring av å delta på aktiviteter, samt knytte kontakter og utveksle erfaringer med ungdom fra regionen og andre regionalparker. Vi har et mål om at dette kan bli et fast opplegg hvert år som en del av Finnskogen Natur & kulturpark sitt ungdomsarbeid. Samtidig kan en slik årlig camp for ungdom gjøre Finnskogen kjent for ungdom fra andre deler av Norge og Sverige, samt andre land i Europa gjennom vårt nettverk via Norske Parker. Mer informasjon kommer.

Kulturstipend for ungdom

Finnskogen Natur & kulturpark delte høsten 2021 for første gang ut Kulturstipend for ungdom. Stipendet er på kr 20.000 for første pris, samt 2 x kr 5000 for andre og tredje pris. Bakgrunnen for Finnskogen kulturstipend er å oppmuntre ungdom i området til å sette seg inn i den skogfinske kulturen, omsette kunnskapen i ulike kunst- og kulturuttrykk, og videreformidle resultatet. Mer informasjon kommer.

Finnskogen friluftsråd

Finnskogen Natur & kulturpark etablerte Finnskogen Friluftsråd i 2019. Målet med et friluftsråd er å senke terskelen for friluftsliv, og virker bidrar til folkehelse gjennom fysisk aktivitet, glede og opplevelser som bidrar til sosial og helsemessig verdiskapning. Gjennom aktivitetsskoler, arrangementet, kurs og andre tilbud stimulerer Finnskogen friluftsråd til mer uteaktivitet som et lavterskeltilbud for alle. Finnskogen Friluftsråd kan også sammen med Finnskogen Natur & kulturpark bidra til å styrke og løfte fram tiltak og aktiviteter som gagner både lokalbefolkningen og besøkende på Finnskogen.

Les også:

Ung-programmet – Finnskogen som læringsarena