Mattila med omnejd – på vandring mot framtiden

Projektets investeringar och aktiviteter kommer bygga en hållbar bas för framtiden genom att skapa och förädla fysiska och sociala infrastrukturer som tar vara på områdets unika natur- och kulturvärden. Med denna bas skall vi bjuda besökare, boende och andra grupper ökade möjligheter att ta del av områdets natur-, miljö- och kulturpärlor på ett ”nytida” sätt.

Projektet genomförs i det geografiska området Mattila med omnejd. Mattila har ett unikt läge på Finnskogen, med ett stort antal kulturmiljöer i form av platser, stigar och områden med spår av olika tidsepoker.

Mattila är det mest väldokumenterade området på Finnskogen vad gäller skogsfinnarnas historia. En rik och varierad natur, där områdets hyperitberggrund och naturskogsmiljöer ger förutsättningar för en mångfald av arter men också visar spår av människans sätt att relatera till landskapet. I projektet “Mattila med omnejd – på vandring mot framtiden” kommer vi genom skyltar, app, hemsida, guider, berättarkvällar med mera, förstärka en infrastruktur av vandrings- och cykelleder. Projektets investeringar och aktiviteter kommer bygga en hållbar bas för framtiden genom att skapa och förädla fysiska och sociala infrastrukturer som tar vara på områdets unika natur- och kulturvärden.

Med denna bas skall vi bjuda besökare, boende och andra grupper ökade möjligheter att ta del av områdets natur-, miljö- och kulturpärlor på ett ”nytida” sätt.

Projektperiod augusti 2021 – februari 2023

Projektbudget SEK 800.000:-

Projektstöd inom Lokalt ledd utveckling genom leadermetoden: Europeiska regionala utvecklingsfonden, Leader Växtlust

Projektägare: Finnskogen Natur & Kulturpark i samarbete med Mattila Natur & Kulturförening

Kontaktperson: Projektledare är Bengt Fjellstedt, tel 0708158530, info@mnkf.se

 

Kontaktperson

Tidsrom

Augusti 2021 – februari 2023

Se også

Les også: