Prosjekter

Skjermbilde 2020-10-13 kl. 16.50.28 (1)

Prosjekt “Finnskogmat for bolyst og grønn turisme
Finnskogen Natur & kulturpark har startet opp et nytt prosjekt med mål om øke produksjon og omsetning av lokalmat på Finnskogen. Oppgaven er å bidra til nyskaping og nye matprodukter og matopplevelser i møtet mellom produsent og forbruker, samtidig som kulturarven og mattradisjonen i den skogfinske kulturen løftes.

Skjermbilde 2020-10-15 kl. 17.18.11

Prosjekt “Produktutvikling langs Finnskogleden”
Finnskogleden er en gjennomgående vandringsled på 240 km. Leden går både på norsk og svensk side av grensen mellom Morokulien, Eidskog og Søre Osen, Trysil. Leden ble åpnet i 1992, og er satt sammen av gamle stier og historiske vandreveger som ble til brukt til lokal turgåing. Formålet var å utvikle en lang sammenhengende Finnskogvandring hvor du får en god kombinasjon av natur- og kulturopplevelser.

I 2018 overtok Finnskogen Natur & Kulturpark ansvar og eierskap til Finnskogleden fra ARKO. Siden overtagelsen har nå blitt satt i gang ulike prosjekt for å oppgradere leden. Under arbeid med disse prosjektene ble det åpenbart at det trengs en mer helhetlig tilnærming og strategi for å utvikle Finnskogleden. Dette gjelder oppgradering og kvalitetssikring av merking, skilting samt behov for klopping. Det må kartlegges hvordan Finnskogleden markedsføres og selges, samt muligheter for pakketering og tilrettelegging som kan gi lokal verdiskapning for virksomheter innen aktivitetstilbud/guiding/formidling, mat/servering, overnatting og transport. Tiltak som vil være et viktig bidrag til den overordnede målsetting om å opprettholde/skape et levende landskap på Finnskogen.

Det ble derfor etablert et forprosjekt for å se på mulighetene for kommersiell utvikling rundt Finnskogleden og andre leder. Prosjektet har fått tittelen Produktutvikling Finnskogleden. For å få den kommersielle delen av reiselivet med i prosjektet ble destinasjonsselskapene invitert.