Partner i Finnskogen Natur & kulturpark

Finnskogen Natur & kulturpark har mange partnere i både Sverige og Norge. Parterne er alt fra lokale lag og foreninger, næringsdrivende, museer osv. Som partner i Finnskogen Natur & kulturpark får man tilgang til et Partnerprogram, som blant annet innebærer at man får delta i prosjekter, aktiviteter og nettverk som parken initierer og/eller deltar i både lokalt, nasjonalt og internasjonalt.
Vårt partnerprogram

Vi ønsker at våre partnere skal oppleve at det er givende å være en del av nettverket på Finnskogen.

Å være partner i Finnskogen Natur & kulturpark innebærer at man støtter opp om Finnskogen Natur & kulturparks planer, strategier og mål, og at man aktivt bidrar i arbeidet vi gjør, og som er nedfelt i parkplan, handlingsplan og vedtekter.

Som partner i Finnskogen Natur & kulturpark får man tilgang til et Partnerprogram, som blant annet innebærer at man får delta i prosjekter, aktiviteter og nettverk som parken initierer og/eller deltar i både lokalt, nasjonalt og internasjonalt.

Partnerne i Finnskogen Natur & kulturpark kan påvirke organisasjonens utvikling ved at partnere velger to representanter til styret, en på norsk og en på svensk side.

Partnerne får markedsføring og synlighet gjennom parkens alle kanaler og flatet, som for eksempel nettside, Norske Parkers nettsider, Finnskogmagasinet, sosiale medier og annen annonsering og profilering.

Som partner får man også tilbud om delta på aktiviteter, arrangement, kurs, studieturer, produkter m.m.

Partnerne kan bruke Finnskogen Natur & kulturparks logo i egne digitale og/eller trykte flater.

Her finner du link til partneravtalen.

 

 

Partner i Finnskogen Natur & kulturpark

Våre partnere

Abonner på nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på vårt arbeid.
Få aktuelle saker rett i din innboks