Visit Kongsvinger-regionen

Så hyggelig at du vil lese mer om oss! Visit Kongsvingerregionen er destinasjonsselskapet for kommunene Kongsvinger, Eidskog, Nord-Odal og Åsnes og Grue. Kommunene eier og finansierer selskapet.

Visit Kongsvingerregionen har hovedansvaret for å realisere regionens destinasjonsstrategi i tett samarbeid med regionens kommuner og næringsliv. Strategien er førende for reiselivssatsingen i hele regionen. De viktigste oppgavene våre er å drive markedsføring som skaper reiselyst hos alle, synliggjøre samarbeidet med reiselivsaktørene og øke reiseaktiviteten til regionen.

  • Nettverksbygging – koble reiselivsaktørene sammen
  • Forretningsutvikling – smart samhandling
  • Markedsføring – økt synlighet i markedet

Hvis du har lyst kan du lese mer om vår strategi her.

Visit Kongsvinger-regionen

Visit Kongsvingerregionen har hovedansvaret for å realisere regionens destinasjonsstrategi i tett samarbeid med regionens kommuner og næringsliv. Strategien er førende for reiselivssatsingen i hele regionen. De viktigste oppgavene våre er å drive markedsføring som skaper reiselyst hos alle, synliggjøre samarbeidet med reiselivsaktørene og øke reiseaktiviteten til regionen.
  • Nettverksbygging – koble reiselivsaktørene sammen
  • Forretningsutvikling – smart samhandling
  • Markedsføring – økt synlighet i markedet
Hvis du har lyst kan du lese mer om vår strategi her.