Värmlands Museum

Ett besökscentrum och en mötesplats i Lekvattnet med det skogsfinska kulturarvet i fokus. Genom oss möter du ett stycke unik nordisk historia, och människoöden av ett alldeles särskilt slag.

Ett besökscentrum och en mötesplats i Lekvattnet med det skogsfinska kulturarvet i fokus. Genom oss möter du ett stycke unik nordisk historia, och människoöden av ett alldeles särskilt slag.

​​I vår utställnings- och museiverksamhet belyser vi arvet efter de svedjebrukande finnarna – men också övriga grupper som levt i och präglat det gränslösa nordiska skogslandskapet. I Torsby kommun finns ett 30-tal rökstugor bevarade, varav 10 intakta och kvar på ursprunglig plats.

Kontaktinformasjon

Telefon: +46 54-701 19 00

E-post: museet@varmlandsmuseum.se

Postadress: Sandgrundsudden
Box 335, 651 08 Karlstad

Värmlands Museum

Ett besökscentrum och en mötesplats i Lekvattnet med det skogsfinska kulturarvet i fokus. Genom oss möter du ett stycke unik nordisk historia, och människoöden av ett alldeles särskilt slag. ​​I vår utställnings- och museiverksamhet belyser vi arvet efter de svedjebrukande finnarna – men också övriga grupper som levt i och präglat det gränslösa nordiska skogslandskapet. I Torsby kommun finns ett 30-tal rökstugor bevarade, varav 10 intakta och kvar på ursprunglig plats.