Søre Trysil Grendeutvalg

SAMMEN HAR VI et mangfold av aktiviteter og folk. SAMMEN ER VI glade og stolte over å få bo i Søre. SAMMEN VIL VI ønske flere velkommen til Søre.

Søre Trysil Grendeutvalg er en paraplyorganisasjon for lag, foreninger og prosjekt i Søre Trysil og fungerer som pådriver og støttespiller innen ulike aktivitetsområder.

Den søndre delen av Trysil kommune går under navnet Søre Trysil eller bare Søre. Regionen er kjent for mange små grender med Plassen som knutepunkt. I Plassen er det barnehage, skole, kirke og nærbutikk. Fra Plassen er det ca. 26 km til Trysil sentrum.

Regionen har omkring 160 husstander som i tillegg til Plassen, er fordelt på grendene Vestsjøberget, Skjærberget, Lutnes, Bustad, Galåsen, Langtjernåsen og Landsjøåsen. Noen av husstandene ligger i Elvdalen mellom Plassen og Lutnes på Lileng, Rundfloen og Grønoset. Mange av grendene har en godt bevart bygningshistorikk som setter et solid og sjarmerende særpreg på bomiljøene.

Søre Trysil kjennetegnes av aktive organisasjoner som på ulike arenaer arbeider for å utvikle regionen.

Kontaktinformasjon

Leder: Jan Ove Lyseggen, telefon 908 25 895Styremedlem Paal Kjellin
Styremedlem Kristofer Dybeck
Grendekoordinator Live Skaaret, telefon 934 13 218

E-post: gu@soretrysil.no

Søre Trysil Grendeutvalg

Søre Trysil Grendeutvalg er en paraplyorganisasjon for lag, foreninger og prosjekt i Søre Trysil og fungerer som pådriver og støttespiller innen ulike aktivitetsområder. Den søndre delen av Trysil kommune går under navnet Søre Trysil eller bare Søre. Regionen er kjent for mange små grender med Plassen som knutepunkt. I Plassen er det barnehage, skole, kirke og nærbutikk. Fra Plassen er det ca. 26 km til Trysil sentrum. Regionen har omkring 160 husstander som i tillegg til Plassen, er fordelt på grendene Vestsjøberget, Skjærberget, Lutnes, Bustad, Galåsen, Langtjernåsen og Landsjøåsen. Noen av husstandene ligger i Elvdalen mellom Plassen og Lutnes på Lileng, Rundfloen og Grønoset. Mange av grendene har en godt bevart bygningshistorikk som setter et solid og sjarmerende særpreg på bomiljøene. Søre Trysil kjennetegnes av aktive organisasjoner som på ulike arenaer arbeider for å utvikle regionen.