Solør-Värmland Finnkultur-forening

Solör-Värmland Finnkulturförening, stiftad 15 juni 1958, är en organisation med kulturbevarande syfte byggd på enskilt medlemskap samt kollektiv anslutning av föreningar och organisationer.

Solör-Värmland Finnkulturförening blev stiftad 15 juni 1958. Det är en organisation med kulturbevarande syfte byggd på enskilt medlemskap, samt kollektiv anslutning av föreningar och organisationer.

Föreningens målsättning skall vara att befrämja och tillgängliggöra vänskap och samarbete mellan de nordiska finnbygderna. Föreningen skall bevara den allmänna finnkulturen i dess bygder, samt sträva för att vidare-utveckla densamma. Föreningen kan samarbeta med eller ansluta sig till organisationer för större distrikt med besläktad målsättning.

Kontaktinformasjon

Ordförande:Niclas Persson Tenhuinen

E-post: klemmetan@telia.com

Solør-Värmland Finnkultur-forening

Solör-Värmland Finnkulturförening blev stiftad 15 juni 1958. Det är en organisation med kulturbevarande syfte byggd på enskilt medlemskap, samt kollektiv anslutning av föreningar och organisationer. Föreningens målsättning skall vara att befrämja och tillgängliggöra vänskap och samarbete mellan de nordiska finnbygderna. Föreningen skall bevara den allmänna finnkulturen i dess bygder, samt sträva för att vidare-utveckla densamma. Föreningen kan samarbeta med eller ansluta sig till organisationer för större distrikt med besläktad målsättning.