Øieren grendeforening

Arbeider for grendas beste (Øiermoen i Kongsvinger kommune) Arrangerer trivselsskapende tiltak, aktiviserer, utvikler og stimulerer kulturlivet i grenda. Eier lokalet Finnheim og leier badeplassen Langnabben, som vi vedlikeholder. 

Arbeider for grendas beste (Øiermoen i Kongsvinger kommune) Arrangerer trivselsskapende tiltak, aktiviserer, utvikler og stimulerer kulturlivet i grenda. Eier lokalet Finnheim og leier badeplassen Langnabben, som vi vedlikeholder.

Kontaktinformasjon

Øiermoen, 2218 Lundersæter

Styreleder Paal Øieren, telefon  97 14 90 41

Øieren grendeforening

Arbeider for grendas beste (Øiermoen i Kongsvinger kommune) Arrangerer trivselsskapende tiltak, aktiviserer, utvikler og stimulerer kulturlivet i grenda. Eier lokalet Finnheim og leier badeplassen Langnabben, som vi vedlikeholder.