Norsk Skogfinsk Museum

Norsk Skogfinsk Museum samler dokumentasjon om skogfinner, deres kultur, språk og levemåte samt migrasjon og integrasjon. Norsk Skogfinsk Museum arbeider aktivt for å sikre, bevare og formidle skogfinske kulturminner, både i egen regi og som pådriver og hjelper for private, organisasjoner og det offentlige.

Norsk Skogfinsk Museum er en konsolidering av fire eldre kulturverninstitusjoner som arbeidet med skogfinsk historie og kultur: Gruetunet Museum (etablert 1942), Finnetunet (etablert 1942), Austmarka Historielag (etablert 1977) og Åsnes Finnskog Historielag (etablert 1990). Disse fire institusjonene stiftet Norsk Skogfinsk Museum i desember 2005.

Kontaktinformasjon

Furubergsvegen 42

2256 Grue Finnskog

Telefon: +47 905 47 131

E-post: post@skogfinskmuseum.no

Norsk Skogfinsk Museum

Norsk Skogfinsk Museum samler dokumentasjon om skogfinner, deres kultur, språk og levemåte samt migrasjon og integrasjon. Norsk Skogfinsk Museum arbeider aktivt for å sikre, bevare og formidle skogfinske kulturminner, både i egen regi og som pådriver og hjelper for private, organisasjoner og det offentlige. Norsk Skogfinsk Museum er en konsolidering av fire eldre kulturverninstitusjoner som arbeidet med skogfinsk historie og kultur: Gruetunet Museum (etablert 1942), Finnetunet (etablert 1942), Austmarka Historielag (etablert 1977) og Åsnes Finnskog Historielag (etablert 1990). Disse fire institusjonene stiftet Norsk Skogfinsk Museum i desember 2005.