Lekvattnets Hembygds-förening

Lekvattnets Hembygdsförening bildades år 1922. Syftet var att ta tillvara intressanta byggnader och föremål från bygden, och bevara dessa för framtiden. Föreningen äger två gårdar och förvaltar en tredje tillsammans med Torsby Kommun

Lekvattnets Hembygdsförening bildades år 1922. Syftet var att ta tillvara intressanta byggnader och föremål från bygden, och bevara dessa för framtiden. Föreningen äger två gårdar och förvaltar en tredje tillsammans med Torsby Kommun. På alla tre gårdarna finns serveringsverksamhet och visning som regel Juni tom Augusti.

​Hembygdsgården Karmenkynna
 centralt i Lekvattnet har en av Värmlands finaste samling av gamla byggnader. Här finns 18 hus, bland annat en rökstuga med en fullt användbar rökugn. Alla husen är utmärkande för den byggnads- och boendekultur som de på 1600- talet invandrande finnarna förde med sig. Här finns redskap och husgeråd som avslöjar mycket om de här människornas levnadsvillkor och om deras sätt att hantera och nyttja naturen.

​Ritamäki, 
en mil sydväst om Lekvattnet, nära gränsen mot Norge, är kanske den bäst bevarade och den sista finngård som bebotts och brukats på traditionellt vis. Gården beboddes fram till hösten 1964, då syskonen Hening och Beda Jansson flyttade till vårdhemmet i Torsby. Ritamäki överläts då till Lekvattnets Hembygdförening.

​Kvarntorp
ca en mil söder om Lekvattnet  förvaltas tillsammans med kommunen av Lekvattnets Hembygdsförening. Gården är ett exempel på en stor finngård. Huvudbyggnadens äldsta del är rökstugan som bär årtalet 1774 på rökugnen. På gården finns bevarat en stor samling av gamla bruksföremål och inredningsdetaljer, till stor del tack vare gårdens sista brukare Klara Persson.

​Under sommarmånaderna sker olika arrangemang på gårdarna. Till exempel firas Valborg, Midsommar och Hembygdens dag på Karmenkynna. I slutet på Juli är det slåtter på Ritamäki, och på Kvarntorp visas gamla hantverk och mycket djur och natur under Kvarntorpsdagarna.

​Gårdarna i Lekvattnet har många besökare under sommaren, vi hoppas på ännu fler. Alla är välkomna!

Kontaktinformasjon

Lekvattnet

685 91 Torsby

Telefon: +46 560 50 176

E-post: hembygdsforeningen@lekvattnet.se

Lekvattnets Hembygds-förening

Lekvattnets Hembygdsförening bildades år 1922. Syftet var att ta tillvara intressanta byggnader och föremål från bygden, och bevara dessa för framtiden. Föreningen äger två gårdar och förvaltar en tredje tillsammans med Torsby Kommun. På alla tre gårdarna finns serveringsverksamhet och visning som regel Juni tom Augusti. ​Hembygdsgården Karmenkynna centralt i Lekvattnet har en av Värmlands finaste samling av gamla byggnader. Här finns 18 hus, bland annat en rökstuga med en fullt användbar rökugn. Alla husen är utmärkande för den byggnads- och boendekultur som de på 1600- talet invandrande finnarna förde med sig. Här finns redskap och husgeråd som avslöjar mycket om de här människornas levnadsvillkor och om deras sätt att hantera och nyttja naturen. ​Ritamäki, en mil sydväst om Lekvattnet, nära gränsen mot Norge, är kanske den bäst bevarade och den sista finngård som bebotts och brukats på traditionellt vis. Gården beboddes fram till hösten 1964, då syskonen Hening och Beda Jansson flyttade till vårdhemmet i Torsby. Ritamäki överläts då till Lekvattnets Hembygdförening. ​Kvarntorp ca en mil söder om Lekvattnet  förvaltas tillsammans med kommunen av Lekvattnets Hembygdsförening. Gården är ett exempel på en stor finngård. Huvudbyggnadens äldsta del är rökstugan som bär årtalet 1774 på rökugnen. På gården finns bevarat en stor samling av gamla bruksföremål och inredningsdetaljer, till stor del tack vare gårdens sista brukare Klara Persson. ​Under sommarmånaderna sker olika arrangemang på gårdarna. Till exempel firas Valborg, Midsommar och Hembygdens dag på Karmenkynna. I slutet på Juli är det slåtter på Ritamäki, och på Kvarntorp visas gamla hantverk och mycket djur och natur under Kvarntorpsdagarna. ​Gårdarna i Lekvattnet har många besökare under sommaren, vi hoppas på ännu fler. Alla är välkomna!