Håberget Kirkelige Kultursmie/ Håberget Finngård

Håberget er en gammel finneboplass fra slutten av 1600-tallet. Her bor og arbeider Dag T. Hansen og hans familie. Hvert år viser Hansen fram sine nye arbeider i galleriet på gården. Han henter daglig inspirasjon til sin sakrale kunst fra gården. Selve verkene er høyst særpregede og blander gammel tradisjon fra sakral kirkekunst med et eget galleri av figurer, mønstre, teknikker og materialer. I tillegg til kunsten kan man kan også se kapellet, ring for å avtale tid.

Kontaktinformasjon

Telefon: 48102241.

E-post: dag-gry@online.no

Håberget Kirkelige Kultursmie/ Håberget Finngård

Håberget er en gammel finneboplass fra slutten av 1600-tallet. Her bor og arbeider Dag T. Hansen og hans familie. Hvert år viser Hansen fram sine nye arbeider i galleriet på gården. Han henter daglig inspirasjon til sin sakrale kunst fra gården. Selve verkene er høyst særpregede og blander gammel tradisjon fra sakral kirkekunst med et eget galleri av figurer, mønstre, teknikker og materialer. I tillegg til kunsten kan man kan også se kapellet, ring for å avtale tid.