Fortidsminne-foreningen

Fortidsminneforeningen har som formål å arbeide for bevaring av vårt lands verneverdige kulturminner, samt å skape allmenn forståelse for verdien av disse. De skal være den ledende frivillige organisasjonen i det norske kulturminnevernet. Hovedoppgaver er å forvalte våre historiske eiendommer, arbeide for å styrke tradisjonshåndverket og bygningsvernet, engasjere oss i lokale vernesaker og påvirke kulturminnepolitikken i Norge.

Fortidsminneforeningen er en landsomfattende organisasjon basert på frivillige krefter. Foreningens høyeste organ er representantskapet som utnevner et hovedstyre. En generalsekretær leder hovedadministrasjonen i Oslo, mens fylkesavdelinger og lokallag over hele landet står for foreningens samlede aktiviteter.

Kontaktinformasjon

Telefon: 23 31 70 70

E-post: post@fortidsminneforeningen.no

Fortidsminne-foreningen

Fortidsminneforeningen har som formål å arbeide for bevaring av vårt lands verneverdige kulturminner, samt å skape allmenn forståelse for verdien av disse. De skal være den ledende frivillige organisasjonen i det norske kulturminnevernet. Hovedoppgaver er å forvalte våre historiske eiendommer, arbeide for å styrke tradisjonshåndverket og bygningsvernet, engasjere oss i lokale vernesaker og påvirke kulturminnepolitikken i Norge. Fortidsminneforeningen er en landsomfattende organisasjon basert på frivillige krefter. Foreningens høyeste organ er representantskapet som utnevner et hovedstyre. En generalsekretær leder hovedadministrasjonen i Oslo, mens fylkesavdelinger og lokallag over hele landet står for foreningens samlede aktiviteter.