DNT Finnskogen og Omegn

DNT Finnskogen og Omegn har som formål å spre viten om finnekulturen og annen kulturhistorie lokalt og sentralt. Dette gjør de gjennom å rydde og merke stier, og arrangere turer langs disse, samt drive informasjonsarbeide. Foreningen har 13 egne koier/hytter. De merker om lag 1200 kilometer med stier, og arrangerer fellesturer og aktiviteter. Arbeidsområdet for foreningen er kommunene Eidskog, Kongsvinger, Grue, Åsnes, Våler og Elverum.

Kontaktinformasjon

Postboks 88

2260 Kirkenær

Telefon: +47 900 61 195

E-post: finnskogen@dnt.no

DNT Finnskogen og Omegn

DNT Finnskogen og Omegn har som formål å spre viten om finnekulturen og annen kulturhistorie lokalt og sentralt. Dette gjør de gjennom å rydde og merke stier, og arrangere turer langs disse, samt drive informasjonsarbeide. Foreningen har 13 egne koier/hytter. De merker om lag 1200 kilometer med stier, og arrangerer fellesturer og aktiviteter. Arbeidsområdet for foreningen er kommunene Eidskog, Kongsvinger, Grue, Åsnes, Våler og Elverum.