Dalby Hembygdsförening

Dalby Hembygdsförening bildades den 15 september 1928. Då valdes en interimstyrelse som fick i uppdrag att utforma en instruktion kring föreningens uppgift.

”Dalby hembygdsförenings uppgift är i första hand att skydda och för kommande släkten bevara det bygden äger av rester från fädernas hemlig, dess språk och seder, folktro och sägner.”

Man såg till att köpa in en tomt som passade för ändamålet och år 1933 uppfördes det första huset. Det var en rökstuga från Aspliden i Södra Finnskoga. Under åren har sedan hembygdsföreningen uppfört flera hus av olika karaktär som flyttats till området.

Sommaren är av naturliga skäl den mest aktiva perioden och både nationaldagen 6 juni och midsommarfirandet är välbesökt. Dessutom ordnas musikkvällar och en pilgrimsgudstjänst samt en loppis.

Kontaktinformasjon

Besöksadress: Gammelvägen Ransby, 680 60 Sysslebäck (ligger i anslutning till riksväg 62).

Kontaktperson: Ingemar Folkesson ordförande: Tel: +46 (0)76-783 81 85

E-post: info@dalbyhembygdsforening.se 

 

Dalby Hembygdsförening

Dalby Hembygdsförening bildades den 15 september 1928. Då valdes en interimstyrelse som fick i uppdrag att utforma en instruktion kring föreningens uppgift. ”Dalby hembygdsförenings uppgift är i första hand att skydda och för kommande släkten bevara det bygden äger av rester från fädernas hemlig, dess språk och seder, folktro och sägner.” Man såg till att köpa in en tomt som passade för ändamålet och år 1933 uppfördes det första huset. Det var en rökstuga från Aspliden i Södra Finnskoga. Under åren har sedan hembygdsföreningen uppfört flera hus av olika karaktär som flyttats till området. Sommaren är av naturliga skäl den mest aktiva perioden och både nationaldagen 6 juni och midsommarfirandet är välbesökt. Dessutom ordnas musikkvällar och en pilgrimsgudstjänst samt en loppis.