Om oss

Vi gjør Finnskogen levende - sammen! Finnskogen Natur & kulturpark er vår grenseoverskridende organisasjon som ble etablert i 2014, og eies av kommunene Torsby, Kongsvinger, Grue, Åsnes, Våler, Elverum og Trysil. Finnskogen Natur & kulturpark er en av ni regionalparker i Norge, og rundt 900 i Europa. En regionalpark er en samarbeidsplattform som ivaretar viktige natur- og kulturverdier i et geografisk område. I samarbeid med innbyggere, lag og foreninger, bedrifter, organisasjoner og myndigheter gjør vi Finnskogen mer attraktivt for befolkning, bedrifter og besøkende. Organisasjonen har et styre som består av representanter fra eierkommunene, fra museene, fra Finnskogtinget og fra partnere. Finnskogen Natur & kulturpark har en daglig leder i Norge og en daglig leder i Sverige.

Styret

Rune Grenberg

Styreleder

Rune Grenberg er ordfører i Grue kommune, og er styreleder 2022-2023

Eva Larsson

Nestleder

Eva Larsson er næringslivissjef i Torsby kommune, og er nestleder 2022-2023

Eldri Svisdal

Styremedlem

Eldri Svisdal er varaordfører i Elverum kommune, og er styremedlem 2022-2023.

Ivar Arnesen

Styremedlem

Ivar Arnesen er politiker i Våler kommune, og er styremedlem 2022-2023.

Ingrid Folkvord Mehl

Styremedlem

Ingrid Folkvord Mehl er politiker i Åsnes kommune, og er styremedlem 2022-2023.

Thor T. Ringsbu

Styremedlem

Thor T. Ringsbu er politiker i Kongsvinger kommune, og er styremedlem 2022-2023.

Stine Akre

Styremedlem

Stine Akre er vararordfører i Trysil kommune, og styremedlem 2022-2023.

Nils Erik Iversen

Styremedlem

Nils Erik representerer Norsk Skogfinsk Museum, og er styremedlem 2022-2023.

Daniel Olsson

Styremedlem

Daniel Olsson representerer Värmlands Museum, og er styremedlem 2022-2023.

Åsmund Skasdammen

Styremedlem

Åsmund Skasdammen representerer Finnskogtinget, og er styremedlem i 2022-2023.

Ingrid Torgersrud

Styremedlem

Ingrid Torgersrud eier og driver Finnskogstua på Græsberget/Lunderseter, og er partnernes representant i styret 2022-2023.

Anette Back Olsson

Styremedlem

Anette Back Olsson eier og driver Skogsängan Gård i Lekvattnet, og er partnernes representant i styret 2022-2023

Administrasjonen

Iren Carlstrøm

Iren Carlstrøm

Daglig leder Norge

Ann-Katrin Järåsen

Daglig leder Sverige