Om oss

Om Finnskogen Natur og Kulturpark

Vi gjør Finnskogen levende - sammen!

Finnskogen Natur & kulturpark er vår felles samarbeidsplattform for ivaretaking og utvikling. Sammen skaper vi attraktivitet for bosetting, besøk og bedrifter. Gjennom et langsiktig arbeid sikres kontinuitet for bygde- og næringsutviklingen under en felles merkevare. Dette gir merverdi for alle deltakere.
En Natur & kulturpark bygger på et lokalt og regionalt engasjement for egne natur- og kulturverdier. Dette er dermed ikke en park for naturvern, selv om den også omfatter slike områder.

​Kommuner, fylker, organisasjoner og bedrifter går sammen i en langsiktig og frivillig parkavtale. Park er et verktøy for å realisere en samordnet utviklingsstrategi for å ta vare på natur- og kulturverdier og samtidig bidra til at de blir utviklet på en bærekraftig måte.
Finnskogen Natur & kulturpark er en av flere slike parker i Norge i organisasjonen Norske Parker. I Europa finnes det nærmere tusen slike parker. Finnskogen Natur & kulturpark er Sveriges første park av denne typen og Nordens eneste grenseoverskridende park.

Styret er representert ved kommunene Torsby, Grue, Kongsvinger, Åsnes og Trysil. Finnskogtinget, Torsby Finnkulturcentrum og Norsk Skogfinsk Museum er med i styringsgruppen i tillegg til parkpartnere. Arbeidet har også vært støttet av Hedmark Fylkeskommune og Fylkesmannen i Hedmark.
For å bli partner i Finnskogen Natur & kulturpark, kontakt oss for en hyggelig prat. Et partnerskap gir rett til å bruke parkens logo og bli med i felles prosjekter. Som partner kan du også stille til valg i styret.

Bli Partner I Dag!

Bli en del av parken

Et partnerskap gjør at du kan bruke vår felles logo, bli synlig på parkens medier og stille som kandidat til styret i parken. Våre partnere er med å bestemmer retningen for utviklingen av Finnskogen.