Om oss

Vi gjør Finnskogen levende - sammen! Finnskogen Natur & kulturpark er vår grenseoverskridende organisasjon som ble etablert i 2014, og eies av kommunene Torsby, Kongsvinger, Grue, Åsnes, Våler, Elverum og Trysil. Formålet med Finnskogen Natur & kulturpark er å øke Finnskogens attraktivitet for besøk, bosetting og bedrifter/företag gjennom et grenseløst og langsiktig samarbeid omkring ivaretaking og videreutvikling av levende grender/byar, skogfinsk kulturarv og et bærekraftig næringsliv.
En av ni regionalparker i Norge

Finnskogen Natur & kulturpark er en av ni regionalparker i Norge, og rundt 900 i Europa. En regionalpark er en samarbeidsplattform som ivaretar viktige natur- og kulturverdier i et geografisk område. I samarbeid med innbyggere, lag og foreninger, bedrifter, organisasjoner og myndigheter gjør vi Finnskogen mer attraktivt for befolkning, bedrifter og besøkende.

Parkplan 2014 – 2024

Alle regionalparker arbeider etter 10-årige parkplaner.

Her finner du parkplan for Finnskogen Natur & kulturpark for perioden 2014-2024.

Her finner du handlingsplan for 2022.

Styre og administrasjon

Organisasjonen har et styre som består av representanter fra eierkommunene, fra museene, fra Finnskogtinget og fra partnere. Finnskogen Natur & kulturpark har en daglig leder i Norge og en daglig leder i Sverige.

Her finner du oversikt over møtedatoer og styredokumenter for Finnskogen Natur & kulturpark.

Styret

Rune Grenberg

Styreleder

Rune Grenberg er ordfører i Grue kommune, og er styreleder 2022-2023

Eva Larsson

Nestleder

Eva Larsson er næringslivissjef i Torsby kommune, og er nestleder 2022-2023

Eldri Svisdal

Styremedlem

Eldri Svisdal er varaordfører i Elverum kommune, og er styremedlem 2022-2023.

Ivar Arnesen

Styremedlem

Ivar Arnesen er politiker i Våler kommune, og er styremedlem 2022-2023.

Ingrid Folkvord Mehl

Styremedlem

Ingrid Folkvord Mehl er politiker i Åsnes kommune, og er styremedlem 2022-2023.

Thor T. Ringsbu

Styremedlem

Thor T. Ringsbu er politiker i Kongsvinger kommune, og er styremedlem 2022-2023.

Stine Akre

Styremedlem

Stine Akre er vararordfører i Trysil kommune, og styremedlem 2022-2023.

Nils Erik Iversen

Styremedlem

Nils Erik representerer Norsk Skogfinsk Museum, og er styremedlem 2022-2023.

Daniel Olsson

Styremedlem

Daniel Olsson representerer Värmlands Museum, og er styremedlem 2022-2023.

Åsmund Skasdammen

Styremedlem

Åsmund Skasdammen representerer Finnskogtinget, og er styremedlem i 2022-2023.

Ingrid Torgersrud

Styremedlem

Ingrid Torgersrud eier og driver Finnskogstua på Græsberget/Lunderseter, og er partnernes representant i styret 2022-2023.

Anette Back Olsson

Styremedlem

Anette Back Olsson eier og driver Skogsängan Gård i Lekvattnet, og er partnernes representant i styret 2022-2023

Administrasjonen

Merete Furuberg

Daglig leder Norge

Telefon: +47 901 63 092
E-mail: merete@finnskogen.org

Ann-Katrin Järåsen

Daglig leder Sverige

Telefon: +46 70 190 6107
E-mail: ann-katrin@finnskogen.org

Om oss

Styret

Rune Grenberg

Styreleder Rune Grenberg er ordfører i Grue kommune, og er styreleder 2022-2023

Eva Larsson

Nestleder Eva Larsson er næringslivissjef i Torsby kommune, og er nestleder 2022-2023

Eldri Svisdal

Styremedlem Eldri Svisdal er varaordfører i Elverum kommune, og er styremedlem 2022-2023.

Ivar Arnesen

Styremedlem Ivar Arnesen er politiker i Våler kommune, og er styremedlem 2022-2023.

Ingrid Folkvord Mehl

Styremedlem Ingrid Folkvord Mehl er politiker i Åsnes kommune, og er styremedlem 2022-2023.

Thor T. Ringsbu

Styremedlem Thor T. Ringsbu er politiker i Kongsvinger kommune, og er styremedlem 2022-2023.

Stine Akre

Styremedlem Stine Akre er vararordfører i Trysil kommune, og styremedlem 2022-2023.

Nils Erik Iversen

Styremedlem Nils Erik representerer Norsk Skogfinsk Museum, og er styremedlem 2022-2023.

Daniel Olsson

Styremedlem Daniel Olsson representerer Värmlands Museum, og er styremedlem 2022-2023.

Åsmund Skasdammen

Styremedlem Åsmund Skasdammen representerer Finnskogtinget, og er styremedlem i 2022-2023.

Ingrid Torgersrud

Styremedlem Ingrid Torgersrud eier og driver Finnskogstua på Græsberget/Lunderseter, og er partnernes representant i styret 2022-2023.

Anette Back Olsson

Styremedlem Anette Back Olsson eier og driver Skogsängan Gård i Lekvattnet, og er partnernes representant i styret 2022-2023

Administrasjonen

Merete Furuberget

Daglig leder Norge Telefon: +47 901 63 092 E-mail: merete@finnskogen.org

Ann-Katrin Järåsen

Daglig leder Sverige Telefon: +46 70 190 6107 E-mail: ann-katrin@finnskogen.org