Om oss

Vi gjør Finnskogen levende - sammen! Finnskogen Natur & kulturpark er vår grenseoverskridende organisasjon som ble etablert i 2014, og eies av kommunene Torsby, Kongsvinger, Grue, Åsnes, Våler, Elverum og Trysil. Formålet med Finnskogen Natur & kulturpark er å øke Finnskogens attraktivitet for besøk, bosetting og bedrifter/företag gjennom et grenseløst og langsiktig samarbeid omkring ivaretaking og videreutvikling av levende grender/byar, skogfinsk kulturarv og et bærekraftig næringsliv.
En av ni regionalparker i Norge

Finnskogen Natur & kulturpark er en av ni regionalparker i Norge, og rundt 900 i Europa. En regionalpark er en samarbeidsplattform som ivaretar viktige natur- og kulturverdier i et geografisk område. I samarbeid med innbyggere, lag og foreninger, bedrifter, organisasjoner og myndigheter gjør vi Finnskogen mer attraktivt for befolkning, bedrifter og besøkende.

Parkplan 2014 – 2024

Alle regionalparker arbeider etter 10-årige parkplaner.

Her finner du parkplan for Finnskogen Natur & kulturpark for perioden 2014-2024.

Her finner du handlingsplan for 2022.

Styre og administrasjon

Organisasjonen har et styre som består av representanter fra eierkommunene, fra museene, fra Finnskogtinget og fra partnere. Finnskogen Natur & kulturpark har en daglig leder i Norge og en daglig leder i Sverige.

Her finner du oversikt over møtedatoer og styredokumenter for Finnskogen Natur & kulturpark.

Styret

Rune Grenberg

Styreleder

Rune Grenberg representerer Grue kommune.

Eva Larsson

Nestleder

Eva Larsson representerer Torsby kommun i Sverige

Arnfinn Uthus, Elverum kommune

Arnfinn Uthus

Styremedlem

Arnfinn Uthus representerer Elverum kommune.

Anne-Britt Myrvold, Våler kommune

Anne-Britt Myrvold

Styremedlem

Anne-Britt Myrvold representerer Våler kommune

Per Roar Bredvold, Åsnes kommune

Per Roar Bredvold

Styremedlem

Per Roald Bredvold representerer Åsnes kommune

Paul Inge Tønseth, Kongsvinger kommune

Paul Inge Tønseth

Styremedlem

Paul Inge Tønseth representerer Kongsvinger kommune

Stine Akre

Styremedlem

Stine Akre representerer Trysil kommune

Nils Erik Iversen

Styremedlem

Nils Erik Iversen representerer Norsk Skogfinsk museum

Daniel Olsson

Styremedlem

Daniel representerer Finnskogcentrum i Sverige.

Åsmund Skasdammen

Styremedlem

Åsmund Skasdammen representerer Finnskogtinget

Ingrid Torgersrud

Styremedlem

Ingrid Torgersrud eier og driver Finnskogstua på Græsberget/Lunderseter, og er partnernes representant Norge i styret

Anette Back Olsson

Styremedlem

Anette Back Olsson eier og driver Skogsängan Gård i Lekvattnet, og er partnernes representant Sverige i styret.

Administrasjonen

Merete Furuberg

Daglig leder Norge

Telefon: +47 901 63 092
E-mail: merete@finnskogen.org

Ann-Katrin Järåsen

Daglig leder Sverige

Telefon: +46 70 190 6107
E-mail: ann-katrin@finnskogen.org

Om oss

Styret

Rune Grenberg

Styreleder Rune Grenberg er ordfører i Grue kommune, og er styreleder 2022-2023

Eva Larsson

Nestleder Eva Larsson er næringslivissjef i Torsby kommune, og er nestleder 2022-2023

Eldri Svisdal

Styremedlem Eldri Svisdal er varaordfører i Elverum kommune, og er styremedlem 2022-2023.

Ivar Arnesen

Styremedlem Ivar Arnesen er politiker i Våler kommune, og er styremedlem 2022-2023.

Ingrid Folkvord Mehl

Styremedlem Ingrid Folkvord Mehl er politiker i Åsnes kommune, og er styremedlem 2022-2023.

Thor T. Ringsbu

Styremedlem Thor T. Ringsbu er politiker i Kongsvinger kommune, og er styremedlem 2022-2023.

Stine Akre

Styremedlem Stine Akre er vararordfører i Trysil kommune, og styremedlem 2022-2023.

Nils Erik Iversen

Styremedlem Nils Erik representerer Norsk Skogfinsk Museum, og er styremedlem 2022-2023.

Daniel Olsson

Styremedlem Daniel Olsson representerer Värmlands Museum, og er styremedlem 2022-2023.

Åsmund Skasdammen

Styremedlem Åsmund Skasdammen representerer Finnskogtinget, og er styremedlem i 2022-2023.

Ingrid Torgersrud

Styremedlem Ingrid Torgersrud eier og driver Finnskogstua på Græsberget/Lunderseter, og er partnernes representant i styret 2022-2023.

Anette Back Olsson

Styremedlem Anette Back Olsson eier og driver Skogsängan Gård i Lekvattnet, og er partnernes representant i styret 2022-2023

Administrasjonen

Merete Furuberget

Daglig leder Norge Telefon: +47 901 63 092 E-mail: merete@finnskogen.org

Ann-Katrin Järåsen

Daglig leder Sverige Telefon: +46 70 190 6107 E-mail: ann-katrin@finnskogen.org