Nyheter

Bilde - Seminar Mattila
08 nov

Les vårt nye nyhetsbrev!

Prosjektet Finnskogen Natur- og kulturpark er godt i gang. Vi planlegger flere aktiviteter frem mot jul og håper du er interessert i å følge prosjektet videre. I vårt nye nyhetsbrev, kan du lese mer om det følgende: Finnskoginger på skattejakt Over 100 000 besøker Finnskogen hvert år Hvordan utvikler vi besøksnæringen på Finnskogen? Finnskogen Natur- og kulturpark, vad kan det vara Les nyhetsbrevet her. ...

07 nov

Bli med på Framtidsverksted!

Delta og bidra med dine ideer om utvikling av Finnskogen på vårt Framtidsverksted for Finnskogen. Tid: onsdag 10:30-15:30 Sted: Finnskogen Turist og Villmarkssenter (v/Skasen i Grue) For mer informasjon ring Kristian på (47) 45 489514 På Framtidsverkstedet skal vi arbeide videre med de ressurser vi identifiserte i tidligere verksteder og rette blikket fremover. Vi skal: – Diskutere våre ressurser og særpreg på Finnskogen – Vi arbeider med framtidige utviklingsspørsmål og prioriterer disse. – Vi diskuterer samarbeide om utvikling. Vi sees! ...

31 okt

Etablerer regionalpark som nasjonal samarbeidsmodell på stormøte på Finnskogen.

Prosjektet Finnskogen Natur- og Kulturpark er vertskap for 40 regionalparkinteresserte fra Norge, Sverige og Island under en samling 2-3 november på Finnskogtoppen Helsesenter i Grue.  Regionalpark er en nyetablert nasjonal samarbeidsmodell for lokalt og regionalt utviklingsarbeid. Statssekretær Anne Beathe Kristiansen Tvinnereid fra Kommunal- og regionaldepartementet kommer for å presentere et nasjonalt verdiskapingsprogram for park.  – En styrking av det nasjonale arbeidet med regionalpark kan få betydning for utviklingsarbeidet på Finnskogen i lang tid fremover, sier styreleder for prosjektet Finnskogen Natur- og Kulturpark,...

Bilde - Hovedbygg
24 okt

Meld deg på besøksnæringsverksted på Gravberget Gård 1. Nov.

Hva er besøksnæringen på Finnskogen? Hva er spesielt? Hva er våre ressurser og hva er viktige utviklingsspørsmål for besøksnæringen? Hvordan bruker vi vårt særpreg som ressurs i utvikling av besøksnæringen på Finnskogen? MÅL FOR VERKSTED: Vi blir kjent med besøksnæringen på Finnskogen. Hva har vi av produkter, opplevelser og ressurser? Vi diskuterer hvordan vi utvikler besøksnæringen på Finnskogen? Seminaret/verkstedet er spesielt rettet mot næringsdrivende, historielag/hembygdsforeninger med besøksgårder og kommunlae næringsavdelinger/enheter på Finnskogen. Deltakerne er invitert til videre samarbeid på Finnskogen i en framtidig...

Bilde - Seminar Mattila
04 okt

Første av fem verksted gjennomført – meld deg på flere!

Vi var nærmere 20 engasjerte Finnskogvenner som tok del i det første av fem verksteder i prosjektet Finnskogen natur og kulturpark. Vi kan oppsummere dagen i følgende punkter: Vi ble kjent med hverandre, fra sør til nord. Flere kommer til senere. Vi ble kjent med hva park er som ide og arbeidsmåte. Alle var positive til park, men ser behovet av at det forankres videre. Vi ble enige om at glasset var halvfullt (i tillegg til mange andre gode tokninger) og at det var...

Bilde - Øks og stump
14 sep

Bli med på skattejakt på Finnskogen!

Hva er våre ressurer på Finnskogen? Hva er spesielt? Hvordan bruker vi våre ressurer i stedsutvikling og natur/kulturformidling? Er du aktiv i et grendelag, er næringsdrivende eller kun interessert i Finnskogen? Meld deg på vårt seminar/verksted som vil ta for seg våre ressurser, viktige utviklingsspørsmål og videre arbeid på Finnskogen.  Innføring i gode verktøy for analyse, planlegging og utvikling står sentralt. Du vil også få anledning til å komme med innspill til en ny samarbeidsmodell for Finnskogen – en natur- og...

Bilde - fra-finnskogen2
01 sep

– Det handler om å gjøre hverandre gode!

Nå starter arbeidet for mer samarbeid og økt verdiskaping på Finnskogen gjennom en framtidig Natur- og Kulturpark. – Alt dette kan få stor betydning for grendeutviklingen og verdiskapingen på Finnskogen i lang tid fremover, sier Ordfører i Grue, Herdis Bragelien. Forprosjekt for Finnskogen Natur- og Kulturpark Gjennom høsten skal prosjektet legge til rette for at både grendelag, kommuner og næringsaktører på begge sider av grensen kommer sammen. Målet med prosjektet er å skape et langsiktig samarbeid som tar vare på Finnskogens...