Nyheter

05 apr

Finnskogen får eget bryggeri!

Det spirer og gror av entreprenørvirksomhet i skogene. Nå er det ikke lenge før korkene åpnes for finnskogøl fra det nystartede Finnskogen mikrobryggeri ved Vermundsjøen i Åsnes Finnskog. Vemund og Arild, som står bak bryggeriet har lang erfaring fra ølbrygging og matproduksjon. Les mer om Finnskogen mikrobryggeri her Og i Østlendingen her Se også nettsidene til Vemund sin gård på Gravberget her ...

31 okt

Finnskogkveld i Galåsen i Søre Trysil.

Denne høsten arrangerte Finnskogen Natur og kultupark en finnskogkveld i Galåsen i Søre Trysil. Det var godt oppmøte med over 30 personer og stort engasjement for Finnskogen. Prosjektleder Herdis Bragelien informerte om mulighetene med etablering av en natur- og kulturpark på Finnskogen. Deltakerne diskuterte flere aktuelle prosjekt. Finnskogkvelden resulterte i at det ble sendt søknader til flere prosjekter, bl.a. et skoleprosjekt i regi av Trysil Montessoriskole og et finnskogmatprosjekt i regi av Synnøve Galaasen Olsen. Trysil kommune støtter Finnskogen Natur- og...

14 feb

Prosjektet over i ny fase – mot etablering.

Forprosjektet for Finnskogen Natur- og kulturpark går nå over i en ny fase. De deltakende kommunene og aktørene har alle vist interesse for videreføring av prosjektet. Dermed går prosjektet fra et forprosjekt til et hovedprosjekt. I 2012 blir det dermed viktig å få på plass rammene for arbeidet videre i en formell parkavtale og parkplan. Her vil det bli anledning for alle interessenter å delta videre. Videre skal året brukes til skrive søknader om finansiering fra ulike instanser, ikke minst det...