Norsk Skogfinsk Museum

Partner

Norsk Skogfinsk Museum

Adresse

Svullrya, Grue

E-post

Facebook

Vår Facebook

Nettside

Vår nettside

Telefon

+47 62 94 56 90

Norsk Skogfinsk Museum er et konsolidert museum som fungerer som knutepunkt og pådriver for skogfinsk kultur, og befinner seg i Svullrya, Grue kommune. Museets funksjon er å utforske skogfinnenes særegne kulturarv og formidle denne til folkegruppens egen styrke og stolthet samt til samfunnets mangfold.

​​Norsk Skogfinsk Museum er i gang med et stort byggeprosjekt, et nytt museum som blant annet skal kunne huse de unike gjenstandene som er i museets eie. Innkomne forslag i forbindelse med arkitektkonkurransen viser at den skogfinske kulturen vekker interesse ut over landets grenser.

Bilde - Norsk Skogfinsk Museum