Møtedatoer og styredokumenter

Nedenfor finner du oversikt over datoer for styremøter, innkallinger og protokoller for Finnskogen Natur & kulturpark. Ta gjerne kontakt med en av våre daglige ledere dersom du har spørsmål til organisasjonen og vårt arbeid.