Merete Furuberg er ny daglig leder i Finnskogen Natur & kulturpark

Merete Furuberg

Finnskogen Natur & kulturpark har vært uten daglig leder fra september -23 og fram til dags dato. Dette er fordi det har vært usikker grunnfinansiering og fordi det er nyvalgte medlemmer i et nytt styre. Det har vært en prosess i nytt styre for å få på plass en daglig leder/administrasjon på norsk side etter dette. Men fordi FNK foreløpig ikke har en tilfredsstillende grunnfinansiering har styret gjort vedtak på å leie denne kompetansen i en overgangsperiode. Daglig leder i Sverige fortsetter.

«Styret i FNK har vedtatt å leie inn Merete Furuberg til å utføre oppgaver på deltid som daglig leder,» forteller Rune Grenberg, styreleder i FNK.

«For oss i ledelsen har det aldri vært noen annen tanke enn å drive FNK videre, selv med reduserte ressurser. Vi har stor tro på park-konseptet, og styret vil satse videre på å utvikle FNK!» fastslår Grenberg.

«Jeg er ydmyk og takknemlig for tilliten jeg er blitt vist! Selv med mindre ressurser, har jeg sterk tro på at vi skal lykkes. Jeg låner Kong Olavs kloke ord: Med begeistring kan utrolige ting skje», uttrykker en glad Merete Furuberg.

«Med bankende hjerte for Finnskogen og den skogfinske kulturarven gleder jeg meg til å ta fatt på arbeidet! Det som hittil er bygget opp i Finnskogen Natur & kulturpark, skal løftes videre. Jeg ser muligheter ikke minst gjennom oppfølging av Sannhets- og forsoningskommisjonen», avslutter Furuberg.

Hva er en regionalpark? En regionalpark er et definert landskapsområde basert på unike natur- og kulturverdier. En regionalpark er en utviklingsaktør i det definerte landskapsområdet. Park-konseptet har et “nedenfra-opp”-perspektiv, som innebærer at man tar tak i lokale initiativ som skaper merverdi og bidrar til verdiskapning for befolkning, bedrifter og besøkende i regionen. Finnskogen Natur & kulturpark ble etablert i 2014. I dag eies regionalparken av kommunene Torsby, Kongsvinger, Grue, Åsnes, Våler, Elverum og Trysil. Finnskogen Natur & kulturpark bidrar til merverdi i hele Finnskogen gjennom å samhandle bredt, vi skaper aktivitet og prosjekter som kommer lokalsamfunnene, næringslivet og kommunene til gode. Vi samarbeider med befolkningen, lag og foreninger, næringsdrivende og bedrifter, kommunale, regionale og statlige myndigheter for å ivareta viktige natur- og kulturverdier og for å bidra til bærekraftig verdiskapning på Finnskogen.

 

Kontaktpersoner:

Rune Grenberg    –  styreleder tlf 416 02 302

Merete Furuberg – daglig leder tlf 901 63 092

 

 

 

 

Merete Furuberg

Merete Furuberg er ny daglig leder i Finnskogen Natur & kulturpark

Finnskogen Natur & kulturpark har vært uten daglig leder fra september -23 og fram til dags dato. Dette er fordi det har vært usikker grunnfinansiering og fordi det er nyvalgte medlemmer i et nytt styre. Det har vært en prosess i nytt styre for å få på plass en daglig leder/administrasjon på norsk side etter dette. Men fordi FNK foreløpig ikke har en tilfredsstillende grunnfinansiering har styret gjort vedtak på å leie denne kompetansen i en overgangsperiode. Daglig leder i Sverige fortsetter. «Styret i FNK har vedtatt å leie inn Merete Furuberg til å utføre oppgaver på deltid som daglig leder,» forteller Rune Grenberg, styreleder i FNK. «For oss i ledelsen har det aldri vært noen annen tanke enn å drive FNK videre, selv med reduserte ressurser. Vi har stor tro på park-konseptet, og styret vil satse videre på å utvikle FNK!» fastslår Grenberg. «Jeg er ydmyk og takknemlig for tilliten jeg er blitt vist! Selv med mindre ressurser, har jeg sterk tro på at vi skal lykkes. Jeg låner Kong Olavs kloke ord: Med begeistring kan utrolige ting skje», uttrykker en glad Merete Furuberg. «Med bankende hjerte for Finnskogen og den skogfinske kulturarven gleder jeg meg til å ta fatt på arbeidet! Det som hittil er bygget opp i Finnskogen Natur & kulturpark, skal løftes videre. Jeg ser muligheter ikke minst gjennom oppfølging av Sannhets- og forsoningskommisjonen», avslutter Furuberg. Hva er en regionalpark? En regionalpark er et definert landskapsområde basert på unike natur- og kulturverdier. En regionalpark er en utviklingsaktør i det definerte landskapsområdet. Park-konseptet har et “nedenfra-opp”-perspektiv, som innebærer at man tar tak i lokale initiativ som skaper merverdi og bidrar til verdiskapning for befolkning, bedrifter og besøkende i regionen. Finnskogen Natur & kulturpark ble etablert i 2014. I dag eies regionalparken av kommunene Torsby, Kongsvinger, Grue, Åsnes, Våler, Elverum og Trysil. Finnskogen Natur & kulturpark bidrar til merverdi i hele Finnskogen gjennom å samhandle bredt, vi skaper aktivitet og prosjekter som kommer lokalsamfunnene, næringslivet og kommunene til gode. Vi samarbeider med befolkningen, lag og foreninger, næringsdrivende og bedrifter, kommunale, regionale og statlige myndigheter for å ivareta viktige natur- og kulturverdier og for å bidra til bærekraftig verdiskapning på Finnskogen.   Kontaktpersoner: Rune Grenberg    –  styreleder tlf 416 02 302 Merete Furuberg – daglig leder tlf 901 63 092