Karlstad

Bilde - Torsby finnskogscentrum
Värmlands Museum
Sandgrundsudden, Karlstad

Besökscentrum och mötesplats i Lekvattnet med det skogsfinska kulturarvet i fokus. Genom oss möter du ett stycke unik nordisk historia, och människoöden av ett alldeles särskilt slag.