FNK stöder utveckling i Mattila med omnejd

Finnskogen Natur & kulturpark har inlett ett samarbete med Mattila natur och kulturförening om et projekt för att utveckla Mattila med omnejd. Målet är att göra Mattila till ett exempel och en föregångare för en hållbar, levande Finnskog och ett hållbart samhälle, genom att bygga broar mellan det förgångna, nutiden och framtiden.

– Vi är en förening med intresse för natur- och kulturarv, och det är drivkraften i engagementet för Mattila och Finnskogen, säger Bengt Fjellstedt, som är ordförande i föreningen.

Nu innleder Finnskogen Natur & kulturpark ett samarbete med föreningen och går inn som projektägare i en söknad till et Leader-projekt. Projektet har som syfte att bidra till att etablera sociala och materiella infrastrukturer så att familjer och företagare vill bo och verka i området, och besökare får sina förväntningar och behov kring natur -och kulturupplevelser väl mötta året runt.

– Vi ser fram emot samarbetet, och hoppas att vi gemensamt kan utveckla Mattila med omnejd i ett projekt som passar inn i Finnskogen Natur & kulturparks – om att utveckla en levande Finnskog, avslutar Suzanne Palmquist, som er daglig ledare i Finnskogen Natur & kulturpark på svensk sida.

FNK stöder utveckling i Mattila med omnejd

Finnskogen Natur & kulturpark har inlett ett samarbete med Mattila natur och kulturförening om et projekt för att utveckla Mattila med omnejd. Målet är att göra Mattila till ett exempel och en föregångare för en hållbar, levande Finnskog och ett hållbart samhälle, genom att bygga broar mellan det förgångna, nutiden och framtiden. – Vi är en förening med intresse för natur- och kulturarv, och det är drivkraften i engagementet för Mattila och Finnskogen, säger Bengt Fjellstedt, som är ordförande i föreningen. Nu innleder Finnskogen Natur & kulturpark ett samarbete med föreningen och går inn som projektägare i en söknad till et Leader-projekt. Projektet har som syfte att bidra till att etablera sociala och materiella infrastrukturer så att familjer och företagare vill bo och verka i området, och besökare får sina förväntningar och behov kring natur -och kulturupplevelser väl mötta året runt. – Vi ser fram emot samarbetet, och hoppas att vi gemensamt kan utveckla Mattila med omnejd i ett projekt som passar inn i Finnskogen Natur & kulturparks – om att utveckla en levande Finnskog, avslutar Suzanne Palmquist, som er daglig ledare i Finnskogen Natur & kulturpark på svensk sida.