Finnskogen hyttekonferanse med bærekraftig hytteutvikling på agendaen

Hytte- og fritidsboligbygging er et svært aktuelt tema i kommuner og i media for tiden. Et sentralt spørsmål er hvordan vi kan kombinere økonomisk verdiskapning med miljømessig bærekraft. Og hvordan skal vi balansere hensynet til hytteutbyggerne, lokalbefolkningen og naturen? Disse og flere spørsmål utforsker vi når det inviteres til Finnskogen hyttekonferanse på Norsk Skogmuseum den 9.februar.

Hytte- og fritidsboligbygging er et svært aktuelt tema i kommuner og i media for tiden. Et sentralt spørsmål er hvordan vi kan kombinere økonomisk verdiskapning med miljømessig bærekraft. Og hvordan skal vi balansere hensynet til hytteutbyggerne, lokalbefolkningen og naturen? Disse og flere spørsmål utforsker vi når det inviteres til Finnskogen hyttekonferanse på Norsk Skogmuseum den 9.februar.

-Endelig kan vi gjennomføre vår første Finnskogen hyttekonferanse. Den har blitt avlyst to ganger grunnet covid-restriksjoner, så nå ser vi fram til å invitere til en spennende konferanse med dyktige innledere og interessante temaer, forteller daglig leder Irén Carlstrøm i Finnskogen Natur & kulturpark.

I følge Carlstrøm har utsettelsen ført til at konferansen nå kanskje er enda mer relevant og tidsaktuell.

-Vi har fått med Sør-Østerdal Interkommunale Politiske Råd (SØIPR) som medarrangør, som i tillegg til Finnskog-kommunene Våler, Elverum og Trysil også dekker Åmot, Engerdal og Stor-Elvdal, så konferansen blir relevant for enda flere, sier Carlstrøm.

Daglig leder Terje Røe i SØIPR kan fortelle at de ulike temaene på hyttekonferansen er aktuelle for kommuner og aktører også utenfor Finnskogen.

-Kommunene i Innlandet er forskjellige når det gjelder muligheter og utfordringer knyttet til hytteutvikling. På konferansen vil vi belyse dette med ulike perspektiver, og vi tror at dette er sentrale temaer for mange kommuner og hytteutbyggere i Innlandet, sier Terje Røe.

-For oss i Finnskogen Natur & kulturpark er det viktig med næringsutvikling på Finnskogen samtidig som vi ivaretar viktige naturverdier. Vi mener det er mulig å få til begge deler ved å bygge moderne, bærekraftige hytter som setter lite avtrykk i skogen, fortsetter Carlstrøm.

Arrangørene opplyser om at konferansen avsluttes med en paneldebatt, der innlederne utfordres litt mer ut fra sine perspektiver i foredragene.

Konferansen er gratis, men det er kun 50 plasser, så tidlig påmelding anbefales.

Invitasjon Finnskogen hyttekonferanse

Påmelding skjer digitalt https://pameldinger.no/e/lwstml med påmeldingsfrist 1.februar.

For mer informasjon:
Irén Carlstrøm, telefon 908 94 880, e-post: iren@finnskogen.org
Terje Røe, telefon 906 78 005, e-post: terje.roe@innlandetfylke.no

Finnskogen hyttekonferanse med bærekraftig hytteutvikling på agendaen

Hytte- og fritidsboligbygging er et svært aktuelt tema i kommuner og i media for tiden. Et sentralt spørsmål er hvordan vi kan kombinere økonomisk verdiskapning med miljømessig bærekraft. Og hvordan skal vi balansere hensynet til hytteutbyggerne, lokalbefolkningen og naturen? Disse og flere spørsmål utforsker vi når det inviteres til Finnskogen hyttekonferanse på Norsk Skogmuseum den 9.februar. -Endelig kan vi gjennomføre vår første Finnskogen hyttekonferanse. Den har blitt avlyst to ganger grunnet covid-restriksjoner, så nå ser vi fram til å invitere til en spennende konferanse med dyktige innledere og interessante temaer, forteller daglig leder Irén Carlstrøm i Finnskogen Natur & kulturpark. I følge Carlstrøm har utsettelsen ført til at konferansen nå kanskje er enda mer relevant og tidsaktuell. -Vi har fått med Sør-Østerdal Interkommunale Politiske Råd (SØIPR) som medarrangør, som i tillegg til Finnskog-kommunene Våler, Elverum og Trysil også dekker Åmot, Engerdal og Stor-Elvdal, så konferansen blir relevant for enda flere, sier Carlstrøm. Daglig leder Terje Røe i SØIPR kan fortelle at de ulike temaene på hyttekonferansen er aktuelle for kommuner og aktører også utenfor Finnskogen. -Kommunene i Innlandet er forskjellige når det gjelder muligheter og utfordringer knyttet til hytteutvikling. På konferansen vil vi belyse dette med ulike perspektiver, og vi tror at dette er sentrale temaer for mange kommuner og hytteutbyggere i Innlandet, sier Terje Røe. -For oss i Finnskogen Natur & kulturpark er det viktig med næringsutvikling på Finnskogen samtidig som vi ivaretar viktige naturverdier. Vi mener det er mulig å få til begge deler ved å bygge moderne, bærekraftige hytter som setter lite avtrykk i skogen, fortsetter Carlstrøm. Arrangørene opplyser om at konferansen avsluttes med en paneldebatt, der innlederne utfordres litt mer ut fra sine perspektiver i foredragene. Konferansen er gratis, men det er kun 50 plasser, så tidlig påmelding anbefales. Invitasjon Finnskogen hyttekonferanse Påmelding skjer digitalt https://pameldinger.no/e/lwstml med påmeldingsfrist 1.februar. For mer informasjon: Irén Carlstrøm, telefon 908 94 880, e-post: iren@finnskogen.org Terje Røe, telefon 906 78 005, e-post: terje.roe@innlandetfylke.no