Dette er park

En regionalpark er et verktøy som kommuner, fylkeskommuner og statlige myndigheter benytter for å ivareta og utvikle geografiske områder med unike natur- og kulturverdier
Foto: Lene Hovi. Unger i valdres står å ser på kyr på besite på stølsvidda.

En regionalpark er et verktøy som kommuner, fylkeskommuner og statlige myndigheter benytter for å ivareta og utvikle geografiske områder med unike natur- og kulturverdier

Foto: Lene Hovi. Unger i valdres står å ser på kyr på besite på stølsvidda.

Dette er park

En regionalpark er et verktøy som kommuner, fylkeskommuner og statlige myndigheter benytter for å ivareta og utvikle geografiske områder med unike natur- og kulturverdier