Søndre Sæterbakken Gård

Søndre Sæterbakken ligger i hjertet av Finnskogen, der de driver med sau og bier, i tillegg til produksjon av husflidsprodukter.

Honningen er ufiltrert og uoppvarmet, såkalt råhonning.

Under Silppufestivalen deltar Martine Hotvedt Broløkken med salg av honning og husflidsprodukter.

Søndre Sæterbakken Gård

Søndre Sæterbakken ligger i hjertet av Finnskogen, der de driver med sau og bier, i tillegg til produksjon av husflidsprodukter. Honningen er ufiltrert og uoppvarmet, såkalt råhonning. Under Silppufestivalen deltar Martine Hotvedt Broløkken med salg av honning og husflidsprodukter.