Oddvar Karvainen Øieren

Oddvar debuterte i 1974 med diktsamlinga ” Skrik før snøskredet”, om den kommende miljøkatastrofa, som han samtidig leverte som den teoretiske delen av sin mellomfagsoppgave i Friluftsliv på Norges Idrettshøgskole. Hans foreløpig siste bok, snart 50 år etter debuten, er nylig utgitte ”Johnny og je”, 15 muntre historier fra Finnskogen og grensetraktene mellom fanteri og fantasi. Begge disse utgivelsene er solgt i mer enn tusen eksemplarer, med munn til munn metoden, kjemisk fri for annonser og reklame.

I årene mellom disse utgivelsene har han skrevet og utgitt en biografi om GT-Sara, og en 537 siders tung roman om anatomien i politiske mord, ”Øksemordene på Finnskogen.” Romanen er diktet, men nær virkeligheten og bygger på Oddvars erfaringer i det sørlige Afrika på slutten av apartheidtida, da Oddvar beste venn i Afrika ble snikmyrdet.

Men hovedtyngden av Oddvars litterære produksjon er drøyt 30 skuespill og musikkspill, de fleste for barn og ungdom. Han har hatt regiansvaret i ca 200 oppsettinger. Tre av spillene har han skrevet på engelsk og turnert med i det sørlige Afrika og vist med stor suksess for flere tusen tilskuere. (ett av dem var «Salt of the Earth», Europas første musikal om Nelson Mandela, hvor bl.a. Desmund Tutu spilte seg sjøl i oppsettingen i Bodø, i en rolle Oddvar hadde skrevet for ham.)

Flere av Oddvars stykker er satt opp av skoler og grupper rundt om i landet, f. eks. «Isrose» (om mobbing), ”Bildet av Marilyn” (om digital mobbing) og ”Nord-boere”, (en farse mot fremmedfrykt.) Noen av stykkene har vært oppført i NRK radio og fjernsyn, (f. eks. «Redd Yggdrasil»)

Oddvar har vært dramatiker og regissør for det flerkulturelle ”Solidaritetsteateret” (1980- 2004), og for Elverum barnemusikkteater i 6 år. Han grunnla dessuten Alfarheim Lille Friteater (ALF) i Elverum, og skrev og regisserte de første tre forestillingene deres. ALF har nettopp feiret 20 års jubileum som flott barneteatermiljø.

Fra 1995-2018 var han fulltids dramatiker/ regissør og menighetspedagog i Hamar Domprosti, hvor han har hatt manus og regi og engasjert mer enn 2000 barn og ungdommer i ca 70 oppsettinger av 8 sjølskrevne lokalhistoriske spill (bl.a. for Hamar, Vang, Ottestad, Romedal, Vallset, Løten og Ringsaker)

Oddvar har vært leder i Hedmark forfatterlag (med ca 70 forfattere) i 15 år. Han fikk Elverum kommunes kulturpris i 1987 og Norsk amatørteaters hederspris i 1991

Oddvar Karvainen Øieren

Oddvar debuterte i 1974 med diktsamlinga ” Skrik før snøskredet”, om den kommende miljøkatastrofa, som han samtidig leverte som den teoretiske delen av sin mellomfagsoppgave i Friluftsliv på Norges Idrettshøgskole. Hans foreløpig siste bok, snart 50 år etter debuten, er nylig utgitte ”Johnny og je”, 15 muntre historier fra Finnskogen og grensetraktene mellom fanteri og fantasi. Begge disse utgivelsene er solgt i mer enn tusen eksemplarer, med munn til munn metoden, kjemisk fri for annonser og reklame. I årene mellom disse utgivelsene har han skrevet og utgitt en biografi om GT-Sara, og en 537 siders tung roman om anatomien i politiske mord, ”Øksemordene på Finnskogen.” Romanen er diktet, men nær virkeligheten og bygger på Oddvars erfaringer i det sørlige Afrika på slutten av apartheidtida, da Oddvar beste venn i Afrika ble snikmyrdet. Men hovedtyngden av Oddvars litterære produksjon er drøyt 30 skuespill og musikkspill, de fleste for barn og ungdom. Han har hatt regiansvaret i ca 200 oppsettinger. Tre av spillene har han skrevet på engelsk og turnert med i det sørlige Afrika og vist med stor suksess for flere tusen tilskuere. (ett av dem var «Salt of the Earth», Europas første musikal om Nelson Mandela, hvor bl.a. Desmund Tutu spilte seg sjøl i oppsettingen i Bodø, i en rolle Oddvar hadde skrevet for ham.) Flere av Oddvars stykker er satt opp av skoler og grupper rundt om i landet, f. eks. «Isrose» (om mobbing), ”Bildet av Marilyn” (om digital mobbing) og ”Nord-boere”, (en farse mot fremmedfrykt.) Noen av stykkene har vært oppført i NRK radio og fjernsyn, (f. eks. «Redd Yggdrasil») Oddvar har vært dramatiker og regissør for det flerkulturelle ”Solidaritetsteateret” (1980- 2004), og for Elverum barnemusikkteater i 6 år. Han grunnla dessuten Alfarheim Lille Friteater (ALF) i Elverum, og skrev og regisserte de første tre forestillingene deres. ALF har nettopp feiret 20 års jubileum som flott barneteatermiljø. Fra 1995-2018 var han fulltids dramatiker/ regissør og menighetspedagog i Hamar Domprosti, hvor han har hatt manus og regi og engasjert mer enn 2000 barn og ungdommer i ca 70 oppsettinger av 8 sjølskrevne lokalhistoriske spill (bl.a. for Hamar, Vang, Ottestad, Romedal, Vallset, Løten og Ringsaker) Oddvar har vært leder i Hedmark forfatterlag (med ca 70 forfattere) i 15 år. Han fikk Elverum kommunes kulturpris i 1987 og Norsk amatørteaters hederspris i 1991