Merete Larsmon

Merete Larsmon har lang fartstid i skogbruket i Sogn og Fjordane/Vestland som fylkesskogmester. På
garden sin har ho og mannen drevet skogbruk, juletreproduksjon og kransebinding basert på egenprodusert råstoff. Ny generasjon er i ferd med å ta over. Merete er opptatt av å nytte materiale fra norsk natur til pynt og dekorasjon og har utviklet dette gjennom allsidig kursvirksomhet og dekorasjonsoppdrag.
Under Silppufestivalen er Merete Larsmon medarrangør sammen med Skogselskapet, og skal også bistå med helgrilling av dyr.

Merete Larsmon

Merete Larsmon har lang fartstid i skogbruket i Sogn og Fjordane/Vestland som fylkesskogmester. På garden sin har ho og mannen drevet skogbruk, juletreproduksjon og kransebinding basert på egenprodusert råstoff. Ny generasjon er i ferd med å ta over. Merete er opptatt av å nytte materiale fra norsk natur til pynt og dekorasjon og har utviklet dette gjennom allsidig kursvirksomhet og dekorasjonsoppdrag.
Under Silppufestivalen er Merete Larsmon medarrangør sammen med Skogselskapet, og skal også bistå med helgrilling av dyr.