Merete Furuberg

Under Silppufestivalen vil Merete Furuberg være aktiv gjennom tre av sine roller:

Den 8. september har hun i egenskap av sitt verv som styreleder i Skogselskapet i Hedmark ansvaret for Skoleskogdagen.

Merete er prosjektleder for «Finnskogmat – for bolyst og grønn turisme». Gjennom denne oppgaven har hun organisert foredrag, salg, smaksprøver og demonstrasjoner av lokalmat. Dette presenteres den 9. september.

Hennes bedrift «Finnskogen Natur Kultur Helse Gård» selger og demonstrerer produkter den 9. september.

Merete Furuberg har drevet idrett og er engasjert i flere kulturaktiviteter. Hun har hovedfag (master)i både skogskjøtsel og skogbrukets driftsteknikk. I 1990 tok hun, som verdens første kvinne, dr. grad i skogbrukets driftsteknikk. I nærmere 30 år har hun vært forsker og undervist i skogbrukets driftsteknikk. Hun er tildelt den internasjonale forskerprisen Scientific Achievement Award. Merete Furuberg har hatt en rekke verv i ulike organisasjoner, og har vært folkevalgt på lokalt- og regionalt plan, og hun har også vært nestleder i KS – Kommunesektorens organisasjon – på landsplan.

Merete Furuberg

Under Silppufestivalen vil Merete Furuberg være aktiv gjennom tre av sine roller: Den 8. september har hun i egenskap av sitt verv som styreleder i Skogselskapet i Hedmark ansvaret for Skoleskogdagen. Merete er prosjektleder for «Finnskogmat – for bolyst og grønn turisme». Gjennom denne oppgaven har hun organisert foredrag, salg, smaksprøver og demonstrasjoner av lokalmat. Dette presenteres den 9. september. Hennes bedrift «Finnskogen Natur Kultur Helse Gård» selger og demonstrerer produkter den 9. september. Merete Furuberg har drevet idrett og er engasjert i flere kulturaktiviteter. Hun har hovedfag (master)i både skogskjøtsel og skogbrukets driftsteknikk. I 1990 tok hun, som verdens første kvinne, dr. grad i skogbrukets driftsteknikk. I nærmere 30 år har hun vært forsker og undervist i skogbrukets driftsteknikk. Hun er tildelt den internasjonale forskerprisen Scientific Achievement Award. Merete Furuberg har hatt en rekke verv i ulike organisasjoner, og har vært folkevalgt på lokalt- og regionalt plan, og hun har også vært nestleder i KS – Kommunesektorens organisasjon – på landsplan.