Wenche Tangen

Vokst opp med alenefar på Tangen ved Møkeren, som lagde røykstue med Petterøes nr 3.
Barndommen min besto av tømmerhogst, birøkting, båt og fiske i alle former, salg av selvfisket saltvannsfisk, honning, bær, ved.
Et veldig upompøst liv.
Lærte mye om å leve med naturen, og høste av naturen.
Jeg har også fått møte mennesker fra mange verdenshjørner, og har sett hvor hardnakket nordmenn fortsatt praktiserer fornorsking som ble utført mot bl.a. skogfinner.
Liker gjenbruk av solide naturmaterialer.
Er fornorsket helt ned til nævagraut.
Med kunsten min ønsker jeg nøkternt å videreformidle det å elske de nære ting, og søke historier i levd liv.

Wenche Tangen

Vokst opp med alenefar på Tangen ved Møkeren, som lagde røykstue med Petterøes nr 3.
Barndommen min besto av tømmerhogst, birøkting, båt og fiske i alle former, salg av selvfisket saltvannsfisk, honning, bær, ved.
Et veldig upompøst liv.
Lærte mye om å leve med naturen, og høste av naturen.
Jeg har også fått møte mennesker fra mange verdenshjørner, og har sett hvor hardnakket nordmenn fortsatt praktiserer fornorsking som ble utført mot bl.a. skogfinner.
Liker gjenbruk av solide naturmaterialer.
Er fornorsket helt ned til nævagraut.
Med kunsten min ønsker jeg nøkternt å videreformidle det å elske de nære ting, og søke historier i levd liv.