Kirsten Winge

Kirsten Winge er fra Trondheim, men har siden 1994 vært bosatt i Søre Osen, Trysil i Hedmark.

Hun er utdannet biolog og har et ydmykt og nært forhold til naturen. Hun er en ivrig sanker av naturens råvarer og en erfaren villmarkskokk. Kirsten har gitt ut 17 bøker, alene og sammen med andre.

Kirsten har hatt spalten «Fra naturens spiskammer» i «Skog» (Medlemsbladet til Norges Skogeierforbund) fra høsten 2012 til våren 2019. Bladet kommer ut med 8 nummer hvert år.

Kirsten har vært fagkonsulent på «Den nye jegerprøveboka». Forfatter er Anund Helgesen.

Kirsten Winge

Kirsten Winge er fra Trondheim, men har siden 1994 vært bosatt i Søre Osen, Trysil i Hedmark. Hun er utdannet biolog og har et ydmykt og nært forhold til naturen. Hun er en ivrig sanker av naturens råvarer og en erfaren villmarkskokk. Kirsten har gitt ut 17 bøker, alene og sammen med andre. Kirsten har hatt spalten «Fra naturens spiskammer» i «Skog» (Medlemsbladet til Norges Skogeierforbund) fra høsten 2012 til våren 2019. Bladet kommer ut med 8 nummer hvert år. Kirsten har vært fagkonsulent på «Den nye jegerprøveboka». Forfatter er Anund Helgesen.