Utredning om flytt av Finnkulturcentrums verksamhet är nu klar och kommer att tas upp i kommunstyrelsen den 8 oktober 2012.
Här kan du kan läsa utredningenPDF (pdf, 2 MB) i sin hel.