I forslag til statsbudsjett vil regjeringen gi 5 millioner kroner til utvikling av Valdres natur- og kulturpark, Nærøyfjorden Verdsarvspark, Telemarkskanalen regionalpark, Finnskogen Natur & kulturpark og fem andre regionalparker gjennom organisasjonen Norske Parker.

Ivaretakelse og utvikling

De norske regionalparkene bidrar til lokal verdiskaping basert på natur- og kulturverdier. Dette gjør de gjennom å bygge stedsmerkevarer og utvikle bærekraftige lokale produkter og opplevelser.

Finnskogen Natur & kulturpark har for eksempel over flere år bidratt til å markedsføre den unike skogfinske kulturen og naturen, utvikle kvalitetskriterier for Finnskogprodukter og støtte opp under lokale Finnskogprodusenter. Gjennom utvikling av lokale produkter og en særegen stedsmerkevare, skapes kjennskap og stolthet hos lokalbefolkningen.

Vi er glade for at regjeringen vil sikre parkenes satsinger, slik at vi kan bidra til bred og bærekraftig verdiskaping, utvikling av lokale produkter og opplevelser – og ikke minst for å ivareta landskap, kulturarv og lokal identitet, sier Eivind Brenna, styreleder i Norske Parker.

Del av stort nettverk

De norske regionalparkene utløser frivillighet og sosial verdiskaping gjennom langsiktig partnerskap og medvirkning basert på egne visjoner og verdier. Det finnes 9 regionalparker i Norge som omfatter 35 kommuner og flere hundre små og store partnere. I Europa finnes det omlag 900 parker av denne typen.

Parkene jobber på tvers og i mellomrommet hvor sektormyndighetene ofte kommer til kort. Dette gjøres med basis i solide samarbeidsplattformer og med utstrakt bruk av partnerskap med lokalt næringsliv og organisasjonsliv, sier Herdis Bragelien, styrerepresentant i Norske Parker.

Bærekraftig verdiskapning på Finnskogen 

Finnskogen Natur & kulturpark runder snart 30 partnere som alle er viktige premissleverandør for en bærekraftig verdiskaping på Finnskogen. Støtten over statsbudsjettet vil styrke regionalparkens arbeid opp mot partnerne våre og bidra til lokalt engasjement for ivaretaking og utvikling av Finnskogen, og de andre regionale parkene sine særegne landskap og identitetsområder. I tillegg vil organisasjonen Norske Parker og regionalparkene få økt kapasitet til å oppfylle nasjonale mål om
ivaretaking av landskap- og kulturarv, samt verdiskaping basert på natur- og kultur.

Herdis Bragelien
Styremedlem Norske Parker
Daglig leder Finnskogen Natur & Kulturpark