Onsdag 6. november arrangerte Finnskogen Natur & Kulturpark fiskekonferanse, og det
var stort engasjement og oppmøte. Hovedtemaet for konferansen var organisering av fiskekortsalg, og hvordan vi kan løse dette på Finnskogen.

– Vi er veldig fornøyde med deltakelsen og ikke minst det store engasjementet, forteller Trond Asle Daltveit, som arrangerte konferansen på vegne av Finnskogen Natur & kulturpark.

Elin Kollerud fra Haldenvassdraget delte sin kompetanse på konferansen.

– De 54 deltakerne var representert fra grunneiere, jakt- og fiskeforeninger, politikere, kommunalt ansatte, reiselivsnæring samt elever og lærere fra Solør Videregående Skole avdeling Sønsterud, fortsetter han.

Foredragsholderne kom med viktige bidrag og innspill på hvordan organisere fiskekortsalg og andre forvaltningsoppgaver knyttet til friluftsliv. Presentasjonene fra foredragene kan lastes ned fra lenkene under i artikkelen.

Et viktig moment som kom fram på konferansen er at Finnskogleden må videreutvikles, og at det bør inkluderes
et godt fisketilbud for de som vandrer på Finnskogleden.

Ulike forslag til organisering 

– Konferansen ble avsluttet med gruppeoppgave hvor deltagerne ble spurt om felles fiskekortløsning og veien videre.Hovedkonklusjonen er at Finnskogen er for stor og variert til at det er realistisk med en felles organisering og ett felles kort for Finnskogen. Forslaget er at Finnskogen bør deles opp i regioner, sier Daltveit.

Han kan fortelle at det også kom forslag på en kommunevis inndeling eller at nye turforslagene på Finnskogleden kan være veiledende.

– En viktig forutsetning er at eksisterende lokale fiskekortsalgordninger skal beholdes og styrkes. Nye felles fiskekortløsninger skal i hovedsak henvende seg til nye kundegrupper, fortsetter han.

Et naturlig prosjekt å starte med er å organisere et koordinert og oversiktlig system for fiskekortsalg langs Finnskogleden. Et slik prosjekt må forankres godt hos grunneiere og jakt- og fiskeforeningene.

– Rekruttering til en prosjektgruppe må sikre høy faglig kompetanse og god forankring. På konferansen meldt flere seg frivillig til å delta i en arbeidsgruppe for å jobbe med veien videre mot en bedre organisering av fiskekortsalget på Finnskogen, avslutter Trond Asle Daltveit.

Kenneth Monsen, Gudmund Nygaard, Elin Kollerud og Trond Asle Daltveit på fiskekonferansen på Finnskogen.

Presentasjon Trond Asle Daltveit
Presentasjon Fisking i Valdres
Presentasjon Havass fiskelag
Presentasjon Inatur.no