Styringsgruppen “Vägen til världsarv” jobber langsiktig med en søknad til UNESCO for Finnskogen, og har nå fått EU-bidrag i Sverige for et 3-årig prosjekt med navnet “Skogliv”.

– Dette er en viktig satsing for å få oppmerksomhet rundt og bevaring av Finnskogkulturen, sier Suzanne Palmquist, som er daglig leder i Finnskogen Natur & kulturpark på svensk side.

Hensikten med prosjektet er å samle inn, bevare og formidle nye historier om Finnskogens natur- og kulturhistorie, med særskilt vekt på kvinners liv og erfaringer om bærekraftige levevilkår.

Tanken er at prosjektet også skal skape bedre forutsetninger bedrifter og vekst for den lokale besøksnæringen, samt økt kunnskap og stolthet for Finnskogen.

Kunnskapsbasert utvikling på Finnskogen
Arbeidet er delt opp i tre faser. I prosjektets første fase skal det samles inn informasjon om menneskene og livet på Finnskogen, med særlig vekt på naturens kulturhistorie og hvordan menneskene har tilpasset seg ressurser og livsvilkår.

En del av prosjektet er håndtverkstradisjoner på Finnskogen. Foto: Veien til världsarv.

I neste fase skal det blant annet gjennomføres workshops med utgangspunkt i Finnskogen Natur & kulturparks arbeid om formidling, i samarbeid med de fantastiske fortellerne på Finnskogen.

– Det kan for eksempel være workshops i håndtverk, matlagingskurs, kunstutstillinger, vandringer og spesialiserte kurs – alt med ressursbruk og bærekraft i fokus, fortsetter Palmquist.

I den siste fasen av prosjektet skal det basert på alle aktiviteter i de første fasene utarbeides et skogsguidekurs med kulturhistorisk fokus på Klaraälvens folkhögskola, og elevene skal kunne ha praksis på finnegårder.

– Her kan elevene bidra med oppgaver basert på finnegårdeierenes ønsker og behov. Resultaten skal bli en større kunnskapsbank og utdanningsressurser, at vi ivaretar vår kultur- og naturhistoria med miljøfokus, og ikke minst at det skapes en større interesse og stolthet lokalt, kan Suzanne fortelle.

Klare mål
Det er et mål at man gjennom det ulike aktivitetene skal komme frem nye historier om hendelser rundt finnegårdene, som skal bidra til at bedriftene på Finnskogen kan utvikle flere attraktive opplevelser og produkter.

Arbeidsgruppen består av Klarälvdalens folkhögskola, Studiefrämjandet Värmland og Torsby Finnskogscentrum, Värmlands Museum. Finnskogen Natur & kulturpark deltar som samarbeidspartner sammen med Karlstads Universitet, ulike hembygdgårdsforeninger, kunstnere og fortellere.

– Dette er et spennende prosjekt for Finnskogen, og Finnskogen Natur & kulturpark er en naturlig samarbeidspartner som en aktør for hele Finnskogen på både svensk og norsk side. Vi jobber for kultur og kultur på Finnskogen basert på kunnskap og formidling av historie, og ser frem til å bidra inn i prosjektet, avslutter Suzanne Palmquist i Finnskogen Natur & kulturpark.

Du kan følge Finnskogen – Vägen til världsarv på Facebook her.