Forprosjektet for Finnskogen Natur- og kulturpark går nå over i en ny fase. De deltakende kommunene og aktørene har alle vist interesse for videreføring av prosjektet. Dermed går prosjektet fra et forprosjekt til et hovedprosjekt.

I 2012 blir det dermed viktig å få på plass rammene for arbeidet videre i en formell parkavtale og parkplan. Her vil det bli anledning for alle interessenter å delta videre. Videre skal året brukes til skrive søknader om finansiering fra ulike instanser, ikke minst det nye nasjonale verdiskapingsprogrammet for park. Hvis alt går i riktig retning, så kan Finnskogen Natur- og kulturpark etableres i 2013 og bygges opp de nærmeste tre årene inntil den går over i en ordinær driftsfase i 2016.

Prosjekteieren er Grue og Torsby Kommune

Kontaktperson i Grue Kommune er:

Herdis Bragelien

Rådgiver, rådmannens stab

herdis.bragelien@grue.kommune.no

90161461