Helt nord i Finnskogen, i grenda Lutnes i Trysil, ble nylig Vestigarn Handleri & kafé partner i Finnskogen Natur & kulturpark. Vestigarn er et økologisk gårdsbruk med egne kjøttprodukter av sau. I grendas gamle skolehus har de nylig startet et handleri og koselig kafé. Stedet har på kort tid blitt et samlingspunkt for grenda og en populært besøksmål for innbyggere i Trysil.

Tilknytningen til Finnskogen er viktig for driverne Ingunn Bustad og Kristoffer Dybeck. Den tilknytningen er nå styrket med det nye partnerskapet og de har nå rett til å bruke parkens logo og delta i Finnskogen Natur & kulturpark sine prosjekter og styringsorgan.