Joker Grue Finnskog på Svullrya viser at det går å drive butikk på landsbygen. Midt i Finnskogen, på Svullrya, driver de butikk med satsing på lokale produkter. Det går så bra at de har størst omsetningsvekst i hele Joker – kjeden. Gratulerer med rekord og velkommen som ny parkpartner!