Finnskogen Natur & kulturpark er en del av organisasjonen Norske Parker, og er dermed også en del av nettverket Euro Parc Federation, som består av rundt 900 regionalparker i 40 land.

Nå gjøres det en stor satsing på markedsføre de norske regionalparkene internasjonalt gjennom det europeiske nettverket av regionalparker. I Europa er natur-og kulturparkene populære besøksområder, og målet er å nå ut til de europeiske “parkturistene” gjennom å et tettere samarbeid og nye nettløsninger.

-Vi jobber nå med flere aktiviteter som skal definere og løfte frem de unike opplevelsene ved Finnskogen, og som skal markedsføres nasjonalt og internasjonalt gjennom nettverket av regionalparker, forteller prosjektmedarbeider Irén Carlstrøm i Finnskogen Natur & kulturpark.

Prosjektmedarbeider Irén Carlstrøm mener at satsingen som nå gjøres gjennom det norske og internasjonale nettverket vil løfte markedsføringen av Finnskogen.

Det vil blant annet legges opp til et tett samarbeid med de lokale partnerne i Finnskogen Natur & kulturpark for å løfte frem opplevelser og produkter  på Finnskogen.

-Gjennom Norske Parker får vi også tilgang til ressurser og kompetanse som vil bidra til en helhetlig satsing på kommunikasjon og markedsføring, og jeg er overbevist om at satsingen som nå gjøres vil gi et løft til Finnskogen, sier Carlstrøm og fortsetter:

-Parkkonseptet for å bidra til lokal verdiskapning gjennom natur- og kulturverdier er kanskje litt ukjent i vår region. Ser vi for eksempel til Valdres, bidrar det langsiktige arbeidet  i Valdres natur- og kulturpark til en sterk identitets- og merkevarebygging som skaper stolthet og bærekraftig utvikling. Vi har et spennende potensial her på Finnskogen, og  nå skal vi utnytte potensialet i grunnlaget som er lagt på Finnskogen gjennom mange år.